dijous, 8 de març de 2018

Com evitar costos si l'aplicació mòbil falla?

No hi ha dubte que els dispositius mòbils són uns dels líders en el camp de la tecnologia. Segons els informes de GSMA (informe anual sobre les tendències claus que conformen el futur de l'ecosistema mòbil), hi ha més de 5 mil milions de subscriptors mòbils únics a tot el món. Això comprèn un sorprenent 80% de la població mundial. Només als EUA, el 71% dels minuts totals que es passen en línia estan dominats per dispositius mòbils i aquesta xifra supera el 90% a Indonèsia. Això indica una adopció aclaparadora de la tecnologia mòbil però, què significa aquesta informació? Vol dir que el disseny proactiu, el desenvolupament i les proves per al rendiment de les aplicacions mòbils ja no són una opció, sinó una necessitat.

Com evitar costos si l'aplicació mòbil falla?

Quines són les conseqüències de no dissenyar adequadament el rendiment en el desplegament d'aplicacions mòbils? Sense predir amb exactitud com funcionaran les aplicacions i els serveis de xarxa per als seus usuaris finals abans de la posada en marxa, part de la implementació fallarà. No obstant això, malgrat aquesta desagradable veritat, sembla que molt poques companyies estan preparades per a establir, validar i predir el rendiment de les aplicacions mòbils.

Com evitar costos si l'aplicació mòbil falla?

Com podria el fracàs afectar els costos del seu negoci? Hi ha una varietat de factors que influeixen en el cost comercial d'una aplicació de baix rendiment que soscava les expectatives. Ha de considerar dos tipus de costos: els costos de reparació i els costos comercials. Calcular el cost de remediació és fàcil, només necessita comprendre quants recursos es necessiten per solucionar problemes i resoldre'ls, quant de temps es necessiten aquests recursos per resoldre un problema i quin és el cost per hora d'aquests recursos. Amb aquesta informació, es comença a comprendre quant costa una falla.
Com evitar costos si l'aplicació mòbil falla?
També s'ha de tenir en compte com l'aplicació afecta a l'empresa i als usuaris finals. Com es relaciona la marca de la companyia amb l'aplicació? Quin és l'impacte de les males crítiques? Bones crítiques? El mercat Android i Apple, AppStore, ofereixen comentaris immediats, positius i negatius. Aquestes revisions poden, i ho fan, definir l'èxit o el fracàs d'una aplicació. També cal preguntar-se: Com afecten les degradacions del rendiment als ingressos? Com es quantifiquen les pèrdues de productivitat? Pensem aquests dos càlculs de pèrdua de productivitat:
"La pèrdua de productivitat a causa de problemes de rendiment de l'aplicació s'estima en una pèrdua de $ 42,000 per hora per a cada grup d'usuaris afectats" (IT Management News). "La pèrdua associada amb problemes de TI s'ha quantificat com una reducció del 63% en la productivitat", el que resulta en una mitjana de 552 hores de persones perdudes per any per empresa. (CA Technologies, enquesta de 2011 de 1.800 empreses ).

Com evitar costos si l'aplicació mòbil falla?

Com es compara el cost de falla de l'empresa? Quants problemes de rendiment posteriors a la implementació es poden evitar? Quant li costa a l'empresa perdre un client? Quant costa retenir-lo? Quin és el valor del client de per vida? Quant costa adquirir un nou client? Respondre a aquestes preguntes crítiques podria ser la clau per desbloquejar el veritable cost de la falla per a la seva aplicació mòbil.
La veritable reducció de costos i la reducció o eliminació del cost de la falla prové del disseny proactiu, el desenvolupament i les proves per al rendiment de les aplicacions mòbils.
Independentment de com calculi el cost de la falla per a la seva aplicació mòbil, no es pot permetre el luxe de fallar.
A Ayscom, partner d' Apposite Technologies, es comercialitzen aquestes solucions amb l'objectiu de poder dissenyar i desenvolupar les aplicacions mòbils sense grans errors.

Font: Apposite Technologies

El perquè de les torres d’alta tensió

Per què transportar el corrent elèctric des de la central elèctrica als centres de consum mitjançant torres d'alta tensió, amb tensions de milers de volts, amb tots els riscos que això comporta?

El per què de les torres d’alta tensió

La potència elèctrica, és a dir, l'energia (o capacitat d'efectuar una determinada quantitat de treball) per unitat de temps, és el producte de la tensió V per la intensitat del corrent I.
Un cable que transporti un corrent amb una intensitat d'1A (ampere) a una tensió V de 100V (volts) està transportant una potència elèctrica d'1A x 100V = 100 W (watts) i un cable que transporti una intensitat de corrent de 100A a una tensió d'1V està transportant també una potència elèctrica de 100A x 1V = 100W. Quina de les opcions anteriors seria més avantatjosa per al transport d'aquests 100W de potència?

El per què de les torres d’alta tensió

La intensitat del corrent elèctric que circula pel cable produeix un escalfament del mateix i, per tant, una pèrdua d'energia en calor que no arriba des del centre de producció al centre de consum. Això fa que, per al transport de l'energia elèctrica es prefereixi utilitzar intensitats de corrent baixes i tensions elevades.

El per què de les torres d’alta tensió

Aquest és el motiu que als centres productors d'energia elèctrica, mitjançant transformadors, s'elevi la tensió a milers de volts per transportar-la a la ciutat, al polígon industrial o al centre de consum de què es tracti i, allí, un altre transformador reduirà la tensió a la que requereixin els aparells que l'han d'utilitzar, per exemple 230V.

El per què de les torres d’alta tensió

L’opció més econòmica per transportar l'energia elèctrica a alta tensió és l'aèria, mitjançant les torres d'alta tensió, tot i que cada cop hi ha més consciència dels riscos que representen aquestes torres, com el d'incendi quan passen pels boscos, i de la necessitat de substituir-les progressivament per cables en canalitzacions soterrades.

Font: Des de la Mediterrània

La força centrífuga

En el món de la ciència-ficció, sovint els protagonistes per explicar el funcionament d'una determinada estació espacial, o d'una nau espacial utilitzen el recurs de la força centrífuga, alguns exemples es poden veure a les pel·lícules Interstellar de l'any 2014, 2001 o a A Space Odyssey de l'any 1968. Son pel·lícules on es pot veure que s'utilitza el recurs de la força centrífuga per crear gravetat artificial en aquestes estacions espacials fictícies.

La força centrífuga
(Imatge: Wikimedia Commons, NASA, Rick Guidice)
Potser això podria fer qüestionar el per què a l'Estació Espacial Internacional (ISS), no utilitzen un recurs per crear gravetat artificial per als astronautes, però la resposta evident és que, per una banda, avui dia encara no existeix una tecnologia d'aquestes característiques. Per altra banda, la tasca més important actualment per als astronautes és estudiar a través de la recerca i realitzar diferents experiments científics en microgravetat. Per aquest motiu, els astronautes en el seu programa de preparació abans de pujar a l'Estació Espacial Internacional, sempre fan proves a la cambra centrífuga. Es tracta d'una cambra dissenyada per simular artificialment la gravetat a través d'una màquina que genera força centrífuga.

La força centrífuga
Imatge: Wikimedia Commons, NASA

La força centrífuga
Imatge: Wikimedia Commons, NASA
A la foto de dalt, la llista d'experiments científics que fan els astronautes de l'Estació Espacial Internacional. Per altra part, la força centrífuga des d'un punt de vista científic, és un fenomen del món de la física mecànica clàssica que es basa en la tercera llei de Newton basada en l'acció i reacció de la inèrcia. El fenomen succeeix a través d'un sistema de moviment de la rotació causat per la força centrípeta, i fa que els objectes s'allunyin del centre a causa de la velocitat en sentit perpendicular al radi, i fa que els objectes topin amb els límits de la circumferència.

La força centrífuga
Imatge: Wikimedia Commons, P. Fraundorf

A dalt, simulació animada d'una hipotètica estació espacial de 50 metres de diàmetre amb el temps real de la seva rotació.
La força centrífuga
Imatge: Wikimedia Commons, Brews ohare
A dalt, infografia on es descriuen gràficament les diferències entre la força centrípeta i la força centrífuga. D'altra banda, un exemple quotidià per veure com funciona la força centrífuga a nivell d'electrodomèstics, n'hi ha dos de molt clars: la rentadora i l'assecadora de la roba, ja que quan s'inicia la fase de centrifugar a la rentadora, exprem l'excés d'aigua i es veu com la roba té la inèrcia de quedar-se enganxada a les parets del tambor. Això també passa en el cas de l'assecadora de la roba. Evidentment la velocitat i el seu efecte no serà el mateix en un aparell de petites dimensions que en un espai de grans dimensions. Veient com funciona aquest fenomen, també es pot veure la força centrífuga en altres fenomens astronòmics, astrofísics i també aplicats al món de l'enginyeria aeroespacial. Per exemple, en el món de l'astronomia, tant les òrbites planetàries, com els forats negres. El forats negres supermassius del centre de les galàxies també generen la força centrífuga com a fenomen natural, però en aquests objectes astronòmics la força centrífuga és causada per les lleis de la gravetat. Depenent el tipus d'objecte astronòmic, la força centrífuga es genera diferent, per exemple en l'horitzó d'esdeveniments d'un forat negre, no és el mateix que l'òrbita d'un determinat cometa, o d'un exoplaneta al voltant d'una determinada estrella.

La força centrífuga

A la foto de dalt, Messier 51a, la Galàxia del Remolí, localitzada a la constel·lació dels Llebrers, és una galàxia tipus espiral que interactua amb la Galàxia Seyfert2 formada per un nucli galàctic. D'altra banda al planeta Terra, hi ha fenomens naturals que també produeixen força centrífuga, com ara, per exemple l'ull dels huracans i dels tornados, la força centrífuga dels quals es genera pels forts vents, per la pressió atmosfèrica, i pel contrast extrem de temperatures.

La força centrífuga
Imatge: Wikimedia Commons, NASA
A la foto de dalt, l'huracà Ike fotografiat des de l'Estació Espacial Internacional (ISS) per membres de l'expedició 17. D'altra banda, en el món de l'enginyeria aeroespacial, i també en el món del disseny industrial, s'investiguen noves maneres d'aplicar artificialment la força centrífuga, ja sigui innovant pel funcionament de nous invents, o millorar-ne dels ja existents, com per exemple el disseny de compressors centrífugs.

La força centrífuga
Imatge: Wikimedia Commons, Mkoronowski
A dalt, es pot veure una infografia on es descriu gràficament el càlcul i disseny del compressor centrífug d'una turbo-maquinària. Així doncs, veient la importància que té la força centrífuga tant en el món industrial, com també en l'univers, es pot veure que la física ajuda a entendre com funciona la mecànica de l'univers i que, des d'un punt de vista filosòfic, tot sempre dona voltes.

Font: SaraGR

Meravelles que sorgeixen amb els quadrats màgics

Els quadrats màgics són un dels objectes lúdic-matemàtics més coneguts. S'han estudiat fins a la sacietat des de l'antiguitat, apareixen en obres d'art (com el de Dürer) i en monuments importants (com el de la Sagrada Família), i es pot trobar una ingent quantitat d'informació sobre ells tant en llibres com a internet. Però, tot i això, encara hi ha propietats interessants i sorprenents relacionades amb ells que, tot i que se saben certes des de ja uns anys, no són massa conegudes.


La cosa va de quadrats màgics vistos com a matrius. Si es pren el (essencialment) únic quadrat màgic 3 × 3 que té els números de l'1 al 9 i es veu com una matrix 3 × 3, A:


Què passa si es multiplica per si mateix com es multipliquen habitualment les matrius?


Si se sumen les files i les columnes, s'obté el mateix resultat, 225, però en sumar els elements de les diagonals això no passa. Llàstima, no ha quedat un quadrat màgic ... però.... multiplicant ara el resultat de nou per A:


Sumant ara files, columnes i diagonals ... Aquest sí que és un quadrat màgic. Totes les files, totes les columnes i les dues diagonals sumen 3375. És a dir, per aquesta matriu màgica A hi ha també A3 que és una matriu màgica.
Si es calcula A4, no s'obté una matriu màgica, però es pot comprovar que A5 sí que ho és. En general, tota potència imparell de la matriu màgica A torna a ser una matriu màgica.
Un altre exemple en què això també passa, és en la següent matriu màgica, B, la constant màgica (suma de files, columnes i diagonals) és 39:En aquest cas passa el mateix: les potències parells no són matrius màgiques, però les potències senars sí que ho són. Calculant B2:I si ara es calcula B33 (es pot comprovar que, efectivament, s'obté una matriu màgica):


Tota matriu màgica de 3 × 3 compleix que les seves potències senars són també matrius màgiques.
Aquesta curiosíssima propietat no es compleix només amb potències senars de la mateixa matriu màgica, sinó que es compleix amb productes de qualsevol de les matrius màgiques. Això és:

Qualsevol producte d'un nombre imparell de matrius màgiques 3 × 3 és al seu torn una matriu màgica
És igual que siguin la mateixa multiplicada tres vegades, que es multipliqui una o dues vegades i després es faci el producte amb una altra, o que les tres siguin diferents: sempre s'obtindrà una matriu màgica en multiplicar tres matrius màgiques, i a més no importa l'ordre en el qual es facin aquests productes.


Possiblement, és la propietat dels quadrats màgics més bella de totes, i a més no és massa complicada de demostrar, ja que utilitza matemàtiques relativament bàsiques.
Tot comença amb una interessant característica que té l'estructura d'un quadrat màgic 3 × 3. Martin Gardner la comentava Some New Discoveries About 3 × 3 Magic Squares , 1995, però ja es coneixia des d'uns quants anys abans. És la següent (l'escric en forma de matriu):
Tota matriu màgica 3 × 3 té la següent estructura:


Essent K = 3a la constant màgica i b, c nombres arbitraris.
Això és fàcil de demostrar, i es coneix (almenys) des del 1938, quan Jack Chernick va publicar el seu treball Solution of the General Magic Square. Allà podeu veure una demostració d'aquest fet.
A partir d'aquí, demostrar que tot producte imparell de matrius màgiques és de nou una matriu màgica tampoc és massa complicat, però sí una mica laboriós. La idea és descompondre la matriu màgica M que s'acaba de mostrar en una intel·ligent combinació de matrius màgiques que tenen unes propietats molt interessants, i després operar-hi.
Després de tot això, seria lògic pensar en si passa alguna cosa semblant per a matrius d'ordre superior. Bé, doncs es creu que aquesta màgica propietat de les matrius màgiques es compleix per a qualsevol ordre imparell, però, encara no està demostrat.

Font: Gaussianos


Els científics observen directament la dinàmica electrònica de les aurores boreals

La pluja d'electrons que reboten a la magnetosfera terrestre i que es coneix popularment com el fenomen de les aurores boreals o Northern Lights, ha estat observada directament per primera vegada per un equip internacional de científics. Mentre que la causa d'aquestes aurores coloristes han estat hipòtesis durant molt temps, els investigadors mai no han observat directament el mecanisme subjacent fins ara.

Els científics observen directament la dinàmica electrònica de les aurores boreals

L'espectacle de les aurores boreals, és fantàstic i àmpliament considerat com una de les grans meravelles naturals del món. Hi ha una varietat d'aurores que, de forma comú, apareixen a la matinada, però els mecanismes físics que impulsen aquesta aurora no han estat possibles de verificar mai a través de l'observació.

Els científics observen directament la dinàmica electrònica de les aurores boreals

Amb un nou satèl·lit equipat amb eines de mesura avançades, els investigadors han identificat que aquest fenomen és causat per la interacció difícil d'identificar entre els electrons i les ones de plasma. Aquesta interacció es produeix a la magnetosfera de la Terra, la regió que envolta la Terra, on el comportament de les partícules elèctriques normalment es regeix pel camp magnètic del planeta.

Els científics observen directament la dinàmica electrònica de les aurores boreals

La re-configuració global sovint condueix un tipus específic d'ona de plasma anomenades ones corals per provoquen una pluja d'electrons en l'atmosfera superior. Això estabilitza el sistema, i desprèn una llum colorida a mesura que precipiten els electrons. No obstant això, els científics han qüestionat si les ones corals eren prou potents com per excitar els electrons fins a la creació de les aurores.
Per primera vegada, s'ha observat directament la dispersió dels electrons per les ones corals que generen la precipitació de les partícules a l'atmosfera de la Terra de manera que, el flux d'electrons precipitats és prou intens per generar una aurora pulsant.Els científics no van poder veure aquesta evidència directa de la dispersió d'electrons abans perquè els sensors electrònics típics no poden distingir els electrons precipitat-se d'altres. Kasahara i el seu equip van dissenyar un sensor electrònic especialitzat que detectés les interaccions precises dels electrons d'aurora impulsats per les ones corals. El sensor estava a bord del satèl·lit per l'exploració de l'energia i la radiació en el geo-espai (ERG).

Font: Universitat de Tòquio

Una empresa sueca ha superat a Tesla, guanyant a Lidl com a client

Durant un important esdeveniment que va tenir lloc al novembre de 2017, el fundador de Tesla, Elon Musk, va presentar al públic el nou camió i semiremolc de la companyia. Les característiques del camió són bastant impressionants. Un recorregut de 800 quilòmetres i més de dos terços de la bateria recarregable en 30 minuts. La producció està programada per començar al 2019, però Tesla, és coneguda pels llargs retards i problemes tècnics de producció.

Una empresa sueca ha superat a Tesla, guanyant a Lidl com a client

Tesla guanya més critiques
Els experts tampoc estan convençuts del nou semi de Tesla. "Musk creu que pot anul·lar les lleis de la naturalesa", va dir l'expert en la indústria Guido Reinking després que el camió es presentés a Business Insider. Segons l'expert, una bateria dissenyada per oferir el rendiment especificat per Musk podria pesar entre cinc i deu tones.
No és només Reinking qui no considera que els plans de Tesla siguin factibles. Molts experts ara són crítics amb les visions d'Elon Musk, sovint no ha complert en el passat amb les expectatives dels analistes i inversors.

Una empresa sueca ha superat a Tesla, guanyant a Lidl com a client

I si bé Tesla crida l'atenció amb les esmentades dificultats de producció amb el model 3 i plans com el camió i el nou vehicle de carretera, una petita empresa de Suècia ha superat discretament al gran competidor nord-americà.

La sueca Einride pren un enfocament diferent

Una empresa sueca ha superat a Tesla, guanyant a Lidl com a client

Einride va ser fundada per Robert Falckm fa cinc anys, als 30 anys, era responsable de la producció de motors de Volvo en nou fàbriques de tot el món, segons el Süddeutscher Zeitung. Però la seva veritable passió eren camions autònoms i elèctrics. Ja ha treballat en un projecte de recerca sobre automòbils autònoms a la Universitat de Stanford, on va plantejar la idea bàsica per a Einride.
El primer resultat va estar llest des de l'estiu del 2017: el prototip d'un camió autopropulsat, que està completament equipat amb bateria, i amb això l'empresa ja té més per demostrar que Tesla.
Segons el Süddeutscher Zeitung, Falck va invertir un total de 3,5 milions d'euros en el seu inici, els diners procedents de les seves pròpies butxaques i inversors privats. A més, és més ràpid i més econòmic que un inici per implementar idees noves.

Una empresa sueca ha superat a Tesla, guanyant a Lidl com a client

Va aconseguir crear el T-Pod. No disposa de finestres i cap cabina de conductor i amb 15 paletes estàndard que s'adapten a la bodega. El rang és "només" a 200 quilòmetres, però això no és cap problema. Tan aviat com no s'hagi de pagar un conductor, no costarà més diners si el camió ha d'aturar-se i carregar-se.

Una empresa sueca ha superat a Tesla, guanyant a Lidl com a client

Segons l'informe, Einride ja té un primer client: la cadena de supermercats Lidl. Al llarg d'aquest any, els magatzems de botigues a Suècia seran subministrats per les T-Pods.
Això revela la diferència d'estratègia en comparació amb Tesla. Einride no ven els seus camions als camioners, sinó que vol guanyar les pròpies empreses com a clients. Els empresaris supervisaran els vehicles i els controlaran de forma remota en situacions crítiques.

Font: Business Insider

Nova pell electrònica

La Universitat de Colorado i investigadors de Boulder han desenvolupat un nou tipus de "pell electrònica" maleable, autocurable i totalment reciclable que té aplicacions que van des de la robòtica i el desenvolupament protèsic fins a millors dispositius biomèdics.

Nova pell electrònica

La pell electrònica, coneguda com e-skin, és un material prim i translúcid que pot imitar la funció i les propietats mecàniques de la pell humana. En laboratoris de tot el món s'estan desenvolupant una sèrie de diferents tipus i mides d'e-skins, ja que els investigadors reconeixen el seu valor en diversos camps mèdics, científics i d'enginyeria.
El nou CU-Boulder e-skin té uns sensors integrats per mesurar la pressió, la temperatura, la humitat i el flux d'aire. Té diverses propietats distintives, incloent un nou tipus de polímer de xarxa dinàmica amb unió covalent, conegut com poliimina que ha estat encaixat amb nanopartícules de plata per proporcionar una millor resistència mecànica, estabilitat química i conductivitat elèctrica.

Nova pell electrònica

El que és únic, és que l'adhesió química de la poliimina que es fa servir permet que la pell electrònica sigui autocurable i totalment reciclable a temperatura ambient. Tenint en compte els milions de tones de residus electrònics generats a tot el món cada any, la reciclabilitat de la pell electrònica te un bon sentit econòmic i mediambiental.

Un article sobre el tema es va publicar a la revista Science Advancements. Els autors de l'estudi inclouen Zhanan Zou i Yan Li d'enginyeria mecànica i Chengpu Zhu i Xingfeng Lei, de química i bioquímica. L'estudi va ser finançat en part per la National Science Foundation.

Nova pell electrònica

Molta gent està familiaritzada amb la pel·lícula The Terminator, en què la pell del malvat principal és "re-curada" uns segons després de ser disparat, batut o atropellat, va dir Zhang. Tot i que el nou procés no és tan dramàtic, la curació de la pell tallada o trencada, inclosos els sensors, es realitza utilitzant una barreja de tres compostos en etanol disponibles al mercat. Un altre avantatge de la nova pell de CU Boulder és que es pot adaptar fàcilment amb superfícies corbes com els braços humans i les mans robòtiques aplicant-li calor i pressió moderades sense introduir esforços excessius.

Nova pell electrònica

Per reciclar la pell, el dispositiu s'aboca en una solució de reciclatge, fent que els polímers es degradin en oligòmers (polímers amb un grau de polimerització normalment inferior a 10) i monòmers (molècules petites que es poden unir en polímers) que són solubles en etanol. Les nanopartícules de plata s'enfonsen al fons de la solució. La solució reciclada i les nanopartícules poden utilitzar-se per fer noves e-skin funcionals.

Font: Universitat de Colorado

El temps és el que mesuren els rellotges

Sembla obvi, però el temps és el que mesuren els rellotges; si no hi hagués cap rellotge, no es podria mesurar el temps. L'equació de Wheeler-De Witt per a la funció d'ona quàntica de l'univers no depèn del temps, ja que no hi ha cap rellotge fora de l'univers.
Don N. Page i William K. Wootters al 1983, van proposar un model anàleg a aquesta equació, l'estat estacionari d'un sistema quàntic que està format per l'entrellaçament de dos subsistemes que evolucionen en el temps. Un dels subsistemes es pot interpretar com un rellotge que permet definir una fletxa de temps per mesurar l'evolució en aquest temps de l'altre subsistema; però, el sistema complet és estacionari i no evoluciona en el temps.
Ekaterina Moreva (INRIM, Torí, Itàlia) i els seus col·legues acaben de publicar a ArXiv una realització experimental d'aquesta idea utilitzant com a sistema dos fotons entrellaçats (la implementació més simple possible de la idea de Page i Wootters). L'article tècnic és d'Ekaterina Moreva, Giorgio Brida, Marc Gramegna, Vittorio Giovannetti, Lorenzo Maccone, Marc Genovese, Time from quantum entanglement: an experimental illustration, arXiv: 1310.4691 [quant-ph] 17 Oct 2013, que implementa la idea de Don N. Page, William K. Wootters, Evolution without evolution: Dynamics described by stationary observables, Phys. Rev. D 27: 2885-2892, 1983.


Alguns mitjans han afirmat que s'ha demostrat que el temps és emergent, però en realitat només s'ha confirmat que per mesurar el temps és necessari un rellotge. Tot i que sembla una cosa òbvia, però molta gent no ho té clar. El tema dels rellotges en mecànica quàntica és molt interessant i el nou article aporta poc al ja conegut, el que no treu que sigui curiós i mereixi aparèixer ressenyat en aquest bloc. Transcorre el temps quan no hi ha cap rellotge que el mesuri? Aquesta qüestió és filosòfica, la física només estudia el que es pot mesurar.

El temps és el que mesuren els rellotges

L'equació de Wheeler-De Witt per a l'estat quàntic de l'univers |\Psi\rangle s'escriu  {\cal H}|\Psi\>=0, on no apareix de forma explícita el temps (cal notar que  |\Psi\rangle és un autoestat de l'hamiltonià {\cal H} per l'autovalor zero). Un rellotge dins de l'univers permet mesurar el temps de la resta dels objectes que es troben en l'univers, és a dir, es pot dividir l'univers en dos subsistemes, el rellotge C i la resta de l'univers R. L'estat de l'univers |\Psi\rangle es pot projectar en els estats del rellotge.

El temps és el que mesuren els rellotges

Introduint de manera explícita el temps mesurat en els estats de la resta de l'univers

El temps és el que mesuren els rellotges

Els estats del subsistema R es descriuen per l'acció del hamiltonià local H_r, sent el seu estat inicial (en el temps mesurat) donat per

El temps és el que mesuren els rellotges

En l'experiment de Moreva i els seus col·legues es mesura el temps de l'estat estacionari dels dos fotons entrellaçats mitjançant l'anomenat superobservador (que equivaldria a l'equació de Wheeler-De Witt a un rellotge extern a l'univers, que com és obvi no existeix ). Un fotó de la parella de fotons actua com a observador amb un rellotge per mesurar l'estat de l'altre fotó. La figura que obre aquesta entrada mostra a la banda esquerra el que veu el superobservador i en el costat dret el que veu l'observador. Per al superobservador el sistema és estacionari (no canvia en el temps), però per l'observador es veu un comportament oscil·latori. En l'experiment, l'estat del univers correspon al entrellaçament de dos fotons en polarització.

El temps és el que mesuren els rellotges

Com és obvi es tracta d'un model extremadament simple, però compleix amb l'objectiu de separar els fluxos de temps del superobservador i de l'observador.
Sense entrar en els detalls teòrics de l'anàlisi d'aquest experiment. L'important és aquesta idea principal: per mesurar el temps es necessita un rellotge (tant en física (clàssica) relativista com en física quàntica).

Font: Naukas

Comunicacions i alimentació per a smart cities

Radwin, fabricant de solucions banda ampla sense fils, ha presentat a nivell internacional Smart-Node, una innovadora solució d'alimentació i connectivitat per a exteriors que redueix els costos alhora que accelera els temps d'implementació de projectes smart city, IOT i telecomunicacions.

Comunicacions i alimentació per a smart cities

La solució Smart-Node tot en un destaca per la seva àmplia varietat tant d'interfícies d'alimentació i de xarxa, incloent fibra, com de tecnologies de ràdio amb l'objectiu de connectar múltiples dispositius com càmeres CCTV, punts d'accés Wi-Fi i sensors IoT, entre d'altres.

Comunicacions i alimentació per a smart cities

A més, permet una fàcil integració amb dispositius de tercers per suportar qualsevol aplicació; des videovigilància ciutadana, enllumenat intel·ligent, comptadors intel·ligents, gestió de residus, etc. Es tracta d'una solució de nivell de protecció IP-67, notablement compacta, que garanteix un baix impacte visual per desplegaments a nivell de carrer i una alta robustesa per aguantar temperatures extremes i entorns difícils.
En paraules de Yossi Nissan, AVP Màrqueting de Radwin, "es tracta d'una solució integrada dissenyada per reduir significativament el cost total dels projectes i simplificar la instal·lació i manteniment de múltiples dispositius. Podríem dir que Smart-Node és un multiplicador de forces que revoluciona la forma com es planifiquen, despleguen i gestionen els projectes de smart cities i telecomunicacions".

Comunicacions i alimentació per a smart cities
Ara per ara, per connectar els equips necessaris en projectes de ciutats intel·ligents, fabricants i integradors, han de construir solucions de maquinari i programari des de zero. Això és un procés lent que generalment acaba en alts costos i en un rendiment no massa bo. Per evitar aquestes situacions, el proveïdor proposa una solució llesta per a instal·lar amb un sistema de gestió unificat per monitoritzar i controlar l'alimentació, les xarxes i les alarmes. Així, entre d'altres avantatges, s'eliminen costosos dissenys i integracions i es rebaixen les despeses operatives.

Comunicacions i alimentació per a smart cities

Pel que fa al mercat espanyol, es tracta "d'una solució perfecta per a desplegaments de smart city per als integradors del nostre canal, així com per operadors que requereixen alimentació d'exteriors en entorn rural amb un baix cost d'implementació" explica Carlos Martínez, director de Radwin per a Iberia i Nord-oest d'Àfrica.

Font: RedesTelecom