dimarts, 3 de gener de 2017

10 mesures elèctriques per aconseguir una indústria més competitiva

El Grup ASE, el major agregador de demanda elèctrica per a ús industrial d'Espanya, ha elaborat l'estudi Preus de l'electricitat i competitivitat empresarial, amb un decàleg de propostes de modificacions regulatòries que es resumeixen en una racionalització del sistema de transmissió d'electricitat i un canvi en el model d'assignació de costos de la tarifa. Aquest model aposta per l'ús eficient del sistema i beneficia tant a empreses com a consumidors domèstics.

10 mesures elèctriques per aconseguir una indústria més competitiva

El document s'ha fet arribar a totes les autoritats vinculades al sector: Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, direccions generals d'Energia de totes les comunitats autònomes, Comissió Nacional dels Mercats i la Competència-CNMC i autoritats autonòmiques de la competència, a més de diferents actors socioeconòmics.

Ni subvencions ni ajudes
L'objectiu del Grup ASE, és "acreditar l'abandonament que ha patit la indústria en matèria de regulació del sector elèctric i proposar que el Ministeri adopti mesures tècniques raonables per fer que el sistema elèctric sigui sostenible a llarg termini", segons exposa el gerent del grup, Ramón López, que aclareix que "no es tracta de subvencions ni d'ajudes, sinó d'ordenar de manera adequada les relacions entre tots els agents que fan servir les xarxes de transmissió d'electricitat".
El monogràfic repassa l'evolució de la normativa des de l'any 2000, així com també l'impacte que han tingut les successives modificacions regulatòries en el cost de l'electricitat. Aquest impacte es fa visible nítidament a través de l'Índex ASE PTEI de preus finals de l'electricitat, un instrument de mesura, desenvolupat pel Grup ASE, que es basa en una mostra de 600 punts de subministrament connectats en alta tensió, distribuïts per tot Espanya.

10 mesures elèctriques per aconseguir una indústria més competitiva

Després d'analitzar el mercat elèctric espanyol, un dels més complexos, eficients i cars d'Europa, les seves fortaleses i debilitats, el Grup ASE considera que el context actual permet afrontar 10 reformes concretes, dirigides a lligar la política energètica a la racionalització del sistema i millorar així la competitivitat empresarial.

Les 10 mesures, són:

 1. Modificar l'actual sistema d'assignació dels costos de la tarifa d'accés per grups tarifaris , introduint com a criteri central d'assignació el coeficient d'utilització de la potència contractada del grup tarifari.
 2. Dividir el sistema Peninsular en zones elèctriques , per tal d'establir-hi les discriminacions horàries i estacionals d'acord al grau d'ocupació de la xarxa, i no com en l'actualitat que es tracta d'un sistema de nus únic.
 3. Establir períodes horaris que en l'horitzó de 24 hores no siguin inferiors a sis hores per a les tarifes d'accés en alta tensió, de manera que la indústria pugui gestionar la seva demanda.
 4. Introduir un període P7 en la tarifa d'accés a totes les nits de l'any , que remeti un senyal de preu nítida als consumidors a fi de que aquests laminen la seva demanda.
 5. Modificar els graons de tensió de la tarifa d'accés, de manera que el graó de tensió 1 abasti les antiga xarxes elèctriques de tercera.
 6. Establir un sistema de facturació de la tarifa d'accés a la xarxa mitjançant l'ús de preus variables dels termes de potència i d'energia en funció del coeficient d'utilització de la potència contractada, per període i mes.
 7. Eliminar els peatges de suport .
 8. Aplicar models, com el Projecte S'AGREGA, que permetin a la demanda participar en els mercats d'ajust , en competència amb la generació.
 9. Aplicar models que permetin la agrupació de consumidors de forma anàloga al tractament que ja té la generació, compartint un punt frontera.
 10. Integrar la generació distribuïda permetent la regulació elèctrica:


 • L'autoconsum sense necessitat del peatge de suport (ja integrat en el coeficient d'utilització de la potència contractada en un nou model de les tarifes d'accés a la xarxa).
 • L'extensió de micro-xarxes fora de l'àmbit de les xarxes de distribució, compartint punts frontera, als quals se'ls hauria d'aplicar el model de Neteo [1] utilitzat a l'exportació


[1] Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, en particular en la seva disposició addicional dotzena, abocaments a la xarxa d'energia elèctrica per a consumidors que implantin sistemes d'estalvi i eficiència, introduïda pel Reial Decret 1011/2009 de 19 de juny, pel qual es regula l'Oficina de Canvis de Subministrador.

Font: El Periódico de la Energía

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Aquest és un blog amb moderador dels comentaris. Per tant, no apareixen immediatament