dimarts, 18 d’abril de 2017

El desglaç d'aeronaus

Qualsevol dipòsit de gel, neu o gebre en les superfícies externes d'una aeronau pot afectar dràsticament la seva qualitat de vol a causa de la reducció de la sustentació aerodinàmica, l'increment de la resistència i la modificació de l'estabilitat i les característiques de control. A més, els dipòsits congelats poden provocar l'obstrucció de superfícies mòbils i crear una situació perillosa. Els motors es poden veure seriosament afectats per la ingestió de neu o gel causant una pèrdua en el compressor o danys en el mateix.

El desglaç d'aeronaus

Quan qualsevol superfície crítica de l'aeronau està contaminada, es prohibeix totalment l'enlairament. Això és essencial per mantenir la seguretat en vol.

El desglaç d'aeronaus

L'eliminació de gel i / o neu a l'aeronau ha de ser duta a terme per personal qualificat, ja que és el responsable del correcte i complet desglaç i prevenció d'aquest. Després d'aquest procediment, és necessària una inspecció visual i, en alguns casos, pel mateix comandant, que és en qui recau l'última responsabilitat per despatxar l'aeronau.

Definicions
Gebre: La condició de gebre es forma quan:
- La temperatura de la superfície de l'aeronau està a, o per sota de 0ºC i
- Quan la temperatura de la superfície de l'aeronau està a, o per sota del punt de rosada.

Desglaç:
Procediment preventiu que proveeix protecció en contra de la formació de gebre o gel i l'acumulació de neu a les superfícies tractades de l'aeronau per un període limitat de temps. El fluid antigel normalment s'aplica sense escalfar en les superfícies netes de l'aeronau, però pot ser aplicat calent per a alguns tipus de productes. L'empresa de desglaç ha d'assegurar que aquest fluid arriba a una temperatura d'uns 60ºC.

Procediment de desglaç

El desglaç d'aeronaus

Cal destacar que en cada companyia el procediment de desglaç pot ser diferent. Tots els procediments establerts per realitzar un des / anti-gel de l'aeronau tenen el propòsit d'assegurar que el fusellatge no té contaminació i no hi ha degradació de les condicions aerodinàmiques ni mecàniques, i després de realitzar-lo es mantindran aquestes condicions durant l'espera abans de l'enlairament. Els requeriments típics dels fabricants són:

  • Comprovació de la contaminació, incloent detecció de gel clar i gelament sota les ales. Els límits de gruix i extensió solen estar publicats en els AFMs (Aircraft Flight Manuals).
  • Els procediments de des / anti-gel incloent que els procediments posteriors a aquests siguin ininterromputs i satisfactoris.
  • Comprovacions després del procediment de desglaç.
  • Comprovacions abans de l'enlairament.
  • Comprovacions de contaminació abans de l'enlairament.
  • La notificació de qualsevol incident relatiu al desglaç.
Font: AviaciónD

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Aquest és un blog amb moderador dels comentaris. Per tant, no apareixen immediatament