dimecres, 5 d’abril de 2017

Renovables, drones i digitalització dels recursos, les claus del sector energètic al 2017

Mentalitat de startup per orientar-se a les renovables
La inversió actual en renovables representa prop de la meitat de la nova capacitat energètica al món, i està previst que aquest mercat creixi un 13% més en els propers cinc anys, impulsat per l'energia eòlica i la solar. Els proveïdors energètics busquen descentralitzar la seva capacitat energètica i diversificar en renovables. És qüestió tant de modernitzar el negoci com d'assegurar la futura rendibilitat. Per a les companyies energètiques tradicionals saltar al sector d'energies renovables vol dir que han de considerar posar en marxa una nova unitat o entitat independent centrada totalment en renovables, començant pràcticament des de zero, i fer-ho de forma ràpida. Per tenir èxit, les companyies energètiques necessitaran l'ajuda d'organitzacions i plataformes tècniques més àgils i de ràpida implantació, que per raons de rapidesa i cost (més OPEX que CAPEX) estaran basades en el núvol. Això significa la reinvenció de processos clau com les finances, la planificació de recursos, el suport als serveis en camp i la gestió d'actius i de la cadena de subministrament, de cara a tenir-los en funcionament en qüestió de setmanes i poder canviar-los sobre la marxa.

Renovables, drones i digitalització dels recursos, les claus del sector energètic al 2017

El consumidor mana: transformació de subministrador energètic a proveïdor d'estil de vida
Actualment estem davant l'auge d'un nou ecosistema energètic. IDC prediu que per al 2020, 2,5 GW de l'electricitat seran generats per un 20% d'empreses de la llista Fortune Global 500, que ens són companyies energètiques tradicionals. Si a això hi afegim un creixent nombre de consumidors que compten amb les seves pròpies plaques solars a la teulada, o amb aerogeneradors que volen vendre l'energia sobrant a la xarxa, comença a quedar clara la transformació dels proveïdors d'energia i utilities des de companyies centralitzades de subministrament, a proveïdors de serveis més distribuïts i bidireccionals.

Renovables, drones i digitalització dels recursos, les claus del sector energètic al 2017

Els consumidors demanen flexibilitat i poder triar quan i com consumeixen energia. Això només pot aconseguir-se a través de l'evolució de xarxes intel·ligents en què sensors i comptadors intel·ligents siguin capaços de proporcionar al consumidor un control més exacte i en temps real del seu consum energètic.
Però el pas de subministrador energètic a proveïdor d'estil de vida requereix un enfocament molt més dinàmic i optimitzat del manteniment i del servei en camp, el que implica un servei d'elevada qualitat. Per desenvolupar i mantenir una infraestructura intel·ligent, els tècnics de serveis en camp i els enginyers han d'estar recolzats per tecnologies connectades. Això vol dir que aquelles companyies que el 2017 comencin a transformar digitalment els seus processos de negoci integrant les noves tecnologies (wearables, realitat augmentada i aplicacions de veu) es beneficiaran d'una millor gestió d'actius, una millor planificació, una millor execució i un servei més ràpid per mantenir satisfeta la demanda dels consumidors.
Per desenvolupar i mantenir una infraestructura intel·ligent, els tècnics de serveis en camp i els enginyers han d'estar recolzats per tecnologies connectades

Drones, regulacions i compliment de les normatives

Renovables, drones i digitalització dels recursos, les claus del sector energètic al 2017

Els drones s'estan convertint ràpidament en la norma, dins el mercat energètic, com si d'un altre parell d'ulls es tractés, per avaluar visualment els cables, canalitzacions d'energia o altres recursos. I el 2017 seguirem veient nous avenços en aquesta matèria. En primer lloc, les dades recollides pels drones s'integraran directament amb les plataformes de programari de les empreses, per generar ordres de treball automàtiques quan trobin errors. Aquestes ordres poden ser enviades directament a enginyers sobre el terreny per a una ràpida resposta i una mínima pertorbació a la xarxa. Encara estem una mica lluny de veure a drones prenent decisions autònomes, però amb l'actual ritme d'innovació en tecnologia de drones, no és difícil concebre un futur en què almenys les simples tasques de reparació puguin ser dutes a terme de forma remota.
Davant d'aquesta tendència, és previsible l'aparició de problemes en les regulacions i compliment de normatives, i no només de seguretat aèria. Una recent normativa de Suècia prohibeix l'ús de drones amb càmera sense permís. Encara està pendent l'aparició d'una regulació integral sobre drones, de manera que estar atents al canviant panorama legal en els diferents territoris és clau per garantir el seu compliment.

Digitalització dels recursos i desenvolupament de capacitats predictives
A mesura que avanci 2017 els recursos de les companyies es digitalitzaran cada vegada més i s'aprofitaran les anàlisis avançats. L'aprenentatge automàtic o machine learning és al centre de l'evolució de la indústria 4.0. Les plataformes d'anàlisi intel·ligents i automatitzades, són capaces d'aprendre de les enormes quantitats de dades recol·lectades pels diferents actius de la companyia i proporcionar valuoses informacions, tant sobre el rendiment dels actius, com sobre l'estat dels mateixos. Aquestes anàlisis porten al desenvolupament de capacitats predictives. Els nous models de màquines amb aprenentatge automàtic recolliran totes les dades de la infraestructura intel·ligent per emetre alertes sobre possibles errors en els recursos, o lectures anormals, abans que es produeixin les avaries, amb informació detallada sobre quines mesures s'han de prendre per evitar que el servei s'interrompi per una fallada en algun component.

Renovables, drones i digitalització dels recursos, les claus del sector energètic al 2017

L'any 2017 es presenta com un any clau per a les empreses del sector energètic, amb noves oportunitats de negoci, gran connectivitat, més automatització en camp i una enorme quantitat de dades de les que obtenir valuosa informació per gestionar el negoci. I aquesta és la qüestió fonamental: es tracta de negocis en els que l'eix central es troba el programari empresarial que ha de alinear-se amb tots aquests desenvolupaments, a punt i capaç d'integrar, analitzar i proporcionar informació de forma fàcil i ràpida. Només llavors les companyies energètiques seran capaces de proporcionar de manera eficient i rendible un servei i una energia intel·ligent al seu creixent nombre de consumidors intel·ligents.

Font: Redacción computing

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Aquest és un blog amb moderador dels comentaris. Per tant, no apareixen immediatament