dimarts, 15 de novembre de 2011

El cost de viure sense electricitat

La directora de l’agència, Maria van der Hoeven, va declarar: “És un imperatiu moral eradicar la pobresa energètica, i l’informe mostra que és possible. El que cal és que sigui un desig polític”.

Un 20% de la població no té accés a l’electricitat ( xifres en blau ), i un 40% de la població mundial no té sistemes nets per cuinar ( xifres en color verd )


  
Amb una inversió anual de 48 mil milions de dòlars anuals, tothom tindria electricitat al 2030. Aquest import és cinc vegades més que el que s’inverteix actualment, però només el 3% del valor del projectes actuals en energia.
Assolir aquesta fita no posa en compromís es objectius de sostenibilitat, ja que les emissions de CO2 augmentarien un 0,7%, equivalent a les de l’Estat de Nova York.
No disposar d’electricitat i la conseqüent necessitat de fer servir biomassa per cuinar, té un impacte molt negatiu en la població, especialment femenina:
  • Menys hores de treball, menys productivitat per la necessitat d’ajustar-se a les hores de llum solar
  •  Dificultat per disposar de temps per formació
  •  Hores dedicades cada dia a buscar biomassa per cuinar, en lloc d’altres tasques
  •   Problemes de salut.
El següent gràfic mostra les morts prematures relacionades  amb la pol·lució de les llars causada per la combustió de biomassa, que supera el nombre de morts mundials per malària, tuberculosi i la SIDA.