dijous, 12 de gener del 2012

Informe d’IDC amb 10 prediccions pel 2012 al sector de l’energia


INFORME D’IDC  AMB 10 PREDICCIONS PEL 2012 AL SECTOR DE L’ENERGIA, PUBLICAT EL 15/12/2012. (From IDC Insights)
La seva previsió de creixement del Producte Interior Brut pel 2012, és la següent, on posen un 0,4% per l’Oest Europeu, que és un pronòstic molt dolent per la part que ens toca


Pel que fa l’entorn, tant a nivell regulatori com geoestratègic, és important tenir en compte les previsions pel que fa Àfrica, zona del Golf i Orient Pròxim, on sembla que Iran es pot convertir en un proveïdor important d’electricitat per tota la zona.

No s’ha d’oblidar l’impacte socioeconòmic d’una situació previsible de manca d’aigua, o de limitacions en el subministrament.
PREVISIONS:

#1 Smart meter installed base across EMEA wilol scale up to 71 million units.

-          El desplegament dels Smart Meters s’accelerarà al 2012.
-          Un 25% dels comptadors europeus serà Smart a finals del 2012.
-          Les empreses elèctriques seguiran lluitant per parlar el llenguatge dels consumidors.
-          Apareixeran aplicacions pel consumidors.
 #2 Investements in Advanced Distribution Automation will accelerate in 2012.

-          La inversió en informàtica relacionada amb Smart Grid, al 2012, serà d’uns 11 mil milions de dòlars.
-          Les elèctriques invertiran en gestió d’actius i mobilitat de la força de treball.
-          El desafiament és la integració de generació distribuïda i l’emergència de la gestió de micro-xarxes, que requeriran una resposta automàtica en cas de desestabilització dels paràmetres de la xarxa.
#3 Growth of additional PV modules installation will decline in 2012.

-          El creixement de les plaques fotovoltaiques ( PV ) s’estabilitzarà.
-          Només continuarà el creixement a Espanya i a mercats petits com Àustria, Bèlgica, Bulgària, Grècia, Romania i Ucraïna.
#4 Demand Side participation will call for markets' redesign in order to take off.

-          És imprescindible aclarir quin és el paper que juga cada un ( Distribuïdors i Comercialitzadors ).
-          El desenvolupament de  Virtual Power Plants  ( agregació de microgeneracions ) i la agregació de consumidors crearan noves oportunitats de negoci.
#5 Proactive suppliers will take competitive advantage of rollout of smarter technologies.

Els comercialitzadors proactius seran els que sortiran guanyant pel desplegament de les tecnologies intel·ligents

-          Apareixerà la tarifa plana elèctrica.
-          Per aturar la fugida de clients i els impagaments, es desenvoluparan sistemes basat en la gestió de la informació a partir de data-mining.
-          És imprescindible tenir en compte les eines relacionades amb els Social Media ( Twitter, Fbk... ).
#6 Smart Cities journey will evolve from concept to orchestrated actions.

-          Les distribuïdores seran les que gestionin l’ecosistema al voltant de les Smart Cities.
-          Emergència de plataformes obertes per la gestió de l’energia.
#7 Smart Grid vendors ecosystem turmoil will not stop.

-          Les distribuïdores no es avançaran en la gestió de l’energia domèstica.
-          Les empreses de telecomunicacions seguiran buscant aliances estratègiques.
#8 Smart Grid end-to-end cyber security & data privacy will bring new forms of collaboration.

-          Cada cop hi ha més sensibilitat pel que fa la cyber seguritat.
-          Aquest tema s’ha d’abordar des d’una perspectiva de col·laboració internacional entre empreses.
-          La figura del Responsable de Seguretat començarà a aparèixer a les empreses elèctriques.
#9 Smart Energy and Operational Excellence will both call for "Smarter Data".

-          El valor dels negocis tindrà relació amb la seva capacitat per analitzar dades, convertir-les en informació i gestionar-les.
-          Les elèctriques necessiten més capacitats ( persones ) per filtrar i integrar les dades per disposar d’informació que permeti fer accions tàctiques i operatives i per prendre decisions estratègiques.
#10 EMEA Utility IT spending will reach $16.1 billion in 2012.

La despesa en informàtica, que fan les empreses elèctriques, tant en Smart Grid com en altres processos, continuarà creixent al 2012.