diumenge, 22 de juny del 2014

PLC. Transmissió de dades per la xarxa elèctricaEl Power Line Carrier (PLC) és una tecnologia que permet enviar dades de comunicació a través de cables d'energia elèctrica. S'utilitza en diferents bandes de freqüència en funció de les característiques de transmissió de senyal dels cables elèctrics i l'aplicació per a la que  es vol emprar. El PLC s'aplica en xarxes de transport i distribució. En aquest sentit, les utilities estan afavorint l'aplicació dels sistemes de PLC en els seus projectes d'automatització de subestacions. A més d'això, a la mitja i baixa tensió, també s' està veient una tendència alcista pel que fa a l'adopció de la solució PLC.
Destaca l'aplicació típica en el rang de mitja tensió  per les xarxes intel·ligents i en la baixa tensió per la domòtica.

El  PLC té els seus avantatges i desavantatges en els diferents ambients que s'utilitza, però el fet que no requereix cap infraestructura de cablejat extern segueix estant a l'avantguarda.

A més d'aquestes aplicacions per les xarxes intel·ligents,la domòtica, El PLC també té alguns nínxol aplicacions de llarga distància en àrees com el reg, la comunicació interna de l'automòbil, ferrocarril i aplicacions de transport, etc.
PLC es poden classificar en dos tipus de tecnologies disponibles:

- PLC de banda estreta,
- PLC de Banda ample

Estreta PLC normalment permet velocitats de transferència de dades baixa i obres en les freqüències més baixes i té un abast més gran. La banda ampla PLC permet la transferència de dades d'alta velocitat, que funciona en les gammes de freqüència més alta, i té baixa gamma.
El PLC de banda estreta ha guanyat una gran quantitat d'atenció  a causa del seu ús en aplicacions relacionades amb la xarxes intel·ligents. Alguns dels seus principals aplicacions inclouen Automated Meter Reading (AMR), control de llum del carrer, la càrrega de vehicles elèctrics, etc Broadband PLC ha trobat el seu ús com una tecnologia de "última milla" en aplicacions com accés a Internet i xarxes per a la llar i el control.

Les ciències socials i l'energiaQuan es tracta de debats sobre l'energia i el clima, l'atenció se centra gairebé sempre en la tecnologia. Ens preguntem si el carbó es pot eliminar i si els panells solars seran eficients, si podria haver-hi un gran avanç en biocombustibles d'algues o l'emmagatzematge de carboni. 

No obstant això, una àrea tradicionalment oblidada de la innovació energètica està experimentant un auge en l'atenció de la investigació: la naturalesa humana. Els enginyers i les empreses d'energia estan aprofitant els ensenyaments de les ciències socials, tractant d'entendre les conductes que configuren l'ús d'energia i com la gent pot ser persuadida estalviar energia.
Illustration: Getty
Els estalvis potencials són enormes. D'acord amb un informe recent del Council for an Energy-Efficient Economy, una reflexió determina que la indústria a els EUA podria reduir el consum d'energia en un quart sense malmetre la seva economia. Una altra anàlisi vinculat als estalvis de les famílies mesures simples, com compartir el cotxe i fer que les gfinestres no tinguen pèrdues, podrine mimbar en el 7%   les emissions totals de carboni dels Estats Units, una quantitat més o menys equivalent a les emissions de l'any de França.

Els Estats Units es va comprometre a reduir dràsticament la contaminació dels combustibles fòssils per a l'any 2030, el canvi d'enfocament arriba en un moment oportú. "En els últims anys, ha estat, sens dubte molt més interès en el comportament", va dir Ed Vine , un investigador de l'eficiència en el Laboratori Nacional Lawrence Berkeley. "Per tal d'assolir els nostres objectius d'estalvi d'energia, no pot ser només la tecnologia per si mateixa."


La influència dels científics socials es pot veure a l'agenda del comportament d'aquest any, la Conferència sobre Energia i Clima, ha organitzats xerrades sobre les millores en el modelatge de la conducta humana, el paper de les xarxes socials, i els detalls metodològics de la realització d'etnografies.
Moltes de les converses a la conferència que van participar, van dedicar-se a explicar com emmarcar els programes d'estalvi d'energia, o analitzar la influència.
 
"Trobem que l'estalvi d'energia és un bon punt de venda per a certes persones, fins a un cert punt, però necessitem altres missatges per a altres públics", va dir Vine. Algunes persones troben que la salut del medi ambient, la comoditat personal o la independència energètica ha de ser especialment convincent.

En una línia similar, Mazur-Stommen està intrigat per les diverses formes en que responen a les aplicacions de gestió d'energia per a la llar, com ara PowerMeter ara extinta de Google. Algunes persones els ignoren, mentre que altres fan d'aquestes aplicacions, una part de la vida quotidiana.

Mazur-Stommen també va esmentar un creixent interès en l'aplicació dels principis de disseny pels programes d'energia. El seu propi projecte favorit és el The Tamagotchi Building Project: un intent d'imaginar com els edificis poden antropomorfitzar  de manera que, els actes d'eficiència energètica siguin considerants com els gestos d'afecte. "Les persones viuen en els seus edificis de gran part de cada dia", va dir Mazur-Stommen. "Seria genial si poguéssim entrar en una relació més afectuoses amb ells-si poguéssim pensar en ells com a mascotes"

Algunes empreses ja han començat a prendre idees socials al mercat. El més prominent és Opower, que treballa a partir de la premissa que els canvis de comportament estan motivades sovint més per la pressió de grup que per la virtut o fins i tot el propi interès. 
 
Una altra companyia, Bidgely, ha desenvolupat algorismes que extreuen les empremtes energètiques  sobre els aparells  com a patrons únics elèctrics de la llar, amb la finalitat de poder oferir suggeriments sobre com reduir el seu consum.

Font: Science Energy

Evolució de les bateries
Els investigadors de la KTH Royal Institute of Technology de Suècia han descobert una solució a força de fibra de carboni per reduir el pes d'un cotxe elèctric mitjançant el desenvolupament d'una bateria estructural que pot gestionar l'emmagatzematge d'energia elèctrica amb càrregues mecàniques.
Eric Jacques, un investigador de l'enginyeria aeroespacial especialitzat  vehicles   a KTH,  va comentar que, la fibra de carboni pot omplir dues funcions en un cotxe elèctric: com a material de reforç compost lleuger per al cos del cotxe, i com un elèctrode actiu en les bateries de ions de liti.

L'objectiu de la  investigació, és el desenvolupar una bateria estructural que consisteix en materials lleugers multifuncionals que administren simultàniament càrregues mecàniques i emmagatzemen l'energia elèctrica la qual podria donar com a resultat, una reducció de pes per als vehicles elèctrics.

Per tant, la fibra de carboni es pot ser una alternativa viable al grafit. El liti pot ser inserit en la microestructura de fibra de carboni i la fibra de carboni actua com un bon conductor. La fibra de carboni que els investigadors han treballat amb KTH és lleugera i té una estructura contínua i excel·lents propietats mecàniques.
El projecte d'investigació ha demostrat molt bons resultats, però encara manca molta feina a fer abans de poder mostrar bateries acabades.

El projecte s'executa com una associació entre tres professors de la KTH: Göran Lindbergh, Enginyeria Química; Mats Johansson, de fibra i Tecnologia de Polímers; i Dan Zenkert, Enginyeria Aeronàutica i Vehicles. La investigació es realitza en col·laboració amb Swerea SICOMP i Luleå Insitut de Tecnologia.