dimecres, 30 de setembre del 2015

Camions comercials elèctrics

Ian Wright, un dels enginyers de Tesla, vol electrificar els camions d'escombraries i de repartiment pel seu veïnat. La seva companyia, Wrightspeed, vol fer la comercialització d'un sistema de propulsió elèctric per a camions comercials. La companyia ha construït dos models amb motors elèctrics:

 • The rute, per a camions de servei mitjà i
 • The Rute HD per a camions pesats

Wright va deixar Tesla al 2005 per començar a Wrightspeed amb la intenció de fer un esportiu elèctric que mai es va dur a terme. No hi havia molt mercat per als cotxes esportius elèctrics, per això va decidir entrar al gran mercat de camions comercials.

Camions comercials elèctrics

Els camions, que estan equipats amb un sistema de propulsió de Wrightspeed, poden recórrer amb bateries unes 30 milles i després necessiten d'un generador accionat per gas, dièsel o qualsevol tipus de combustible líquid per carregar la bateria. La companyia fins i tot, vol vendre un generador que ha desenvolupat amb turbina anomenat Fulcrum.
El producte serà més difícil de vendre en comparació amb els utilitzats amb motors de combustió interna tradicionals.
Si es vol vendre una flota de camions elèctrics, cal convèncer que son millor que els que estan utilitzant. De manera que el llistó està molt alt.
La companyia està avançant a Califòrnia, on els costos de combustible són molt alts, i també les normes d'emissions són les més estrictes de la nació. S'ha rebut finançament de la Comissió d'Energia de Califòrnia i de capital risc de Silicon Valley. Wrightspeed també planeja expandir la seva plantilla de 25 a 250 empleats en previsió a la resposta per la creixent demanda.

Camions comercials elèctrics

Si alguna vegada apareix una aplicació perfecta per un sistema de propulsió elèctric, serà per la flota de vehicles comercials, com camions d'escombraries i missategeria. Aquests camions passen la major part dels seus dies donant voltes per la ciutat a baixa velocitat, en un constant stop and go. Un vehicle amb motor dièsel al ralentí perd una gran quantitat de combustible, però també en moviment a baixes velocitats, mentre que un vehicle elèctric utilitzaria una quantitat mínima d'energia elèctrica en el mateix tipus de conducció.
A més, els vehicles elèctrics tenen un excel·lent motor, que els fa perfectes per a transportar càrregues pesades.

Infraestructures de telecomunicacions en entorns rurals


Si s'agafa la definició de xarxes intel·ligents (X.I.) com la integració dinàmica del desenvolupament d'enginyeria elèctrica i els avenços de les TIC dins del negoci d'energia elèctrica amb la finalitat obtenir una integració de les diferents parts implicades per obtenir una gestió eficient, concretament si s'aplica en els entorns urbans clarament, tenen unes característiques que les diferencien respecte de les xarxes rurals:

 • Xarxes que disposen de bucles elèctrics
 • Molta més potencia instal·lada
 • Molts més elements a connectar: de maniobra i sensorització
 • Distàncies més curtes entre els consums
 • Poca dispersió i poca penetració de la generació distribuïda (GD)
 • Més robustesa a l'entorn enfront inclemències

Clarament es pot observar que una X.I. rural és diferent. No obstant això, aquest fet esdevé com a clau per dissenyar aquestes X.I. que han de permetre als distribuïdors facilitar la integració de GD i emmagatzemament elèctric a una escala en què la seva gestió és molt més senzilla, com a conseqüència de:

 • La menor energia elèctrica que cal distribuir
 • Menor nombre de perifèrics a controlar però NO menys importants

Per altra banda i amb la finalitat de veure com han evolucionat les distribuïdores elèctriques i, concretament, centrant-se en l'acrònim DSO, es poden identificar que s'ha arribat a la tercera generació, així:

 • Distribution System Owner (com a empresa plenament vertical)
 • Distribution System Operator (com a operador del sistema de distribució elèctric)
 • Distribution System Optimazer (com a gestor eficient i intel·ligent energètic i col·laboratiu)

Aquí és on esdevenen clau les necessitats de les telecomunicacions per les X.I. en general i sense oblidar l'entorn rural.
Per altra banda, en el pla d'acció de Ginebra de la Cimera Mundial de la Societat de la Informació (CMSI), ja es va parlar dels objectius sobre el desenvolupament del mil·lenni per resoldre els problemes de connectivitat en les zones rurals disperses dels països en desenvolupament, amb l'objectiu de subministrar qualitat de vida en zones amb climes extrems.
Val a dir que les infraestructures de telecomunicacions sostenibles i rendibles en zones rural han de ser estudiades amb detall, fet que gràcies a l'obligació de fer el desplegament dels comptadors intel·ligents, ha donat peu a què les elèctriques tinguin la necessitat d'apostar per la construcció de infraestructures de telecomunicacions amb la finalitat de donar cobertura a la telegestió i convertir aquesta “certa obligació en una oportunitat d'innovació”.


A Espanya i concretament a Catalunya, hi ha diversos projectes en els que s'està treballant perquè les xarxes elèctriques esdevinguin intel·ligents. No obstant això, la realitat rural presenta certes analogies identificades en el pla d'acció de Ginebra, on cal destacar la realitat de tecnologia radio:

 • Els sistemes de xarxes mòbils estan definits per les zones urbanes i, a vegades, per les zones rurals concentrades

Per tant, cal fer front a problemes com ara:

 • La baixa densitat de població i dispersa
 • Poca motivació , un ARPU (Average Revenue Per User) baix
 • Accés al terreny dificultós
 • Més vulnerabilitat:
  • Incidències en els subministrament elèctric
  • Inclemències meteorològiques
  • Costosos operatius elevats

Aquí hi ha un factor comú que cal analitzar: Les elèctriques necessiten telecomunicacions per la gestió i optimització de les seves xarxes però, al mateix torn, les operadores de telecomunicacions necessiten xarxes d'energia per poder ser fiables.
Aquesta va ser una de les motivacions que va portar Estabanell Enegia a liderar el projecte Europeu del FP7 anomenat Smart Rural Grid, establint una forta col·laboració entre universitats catalanes, empreses de tecnologia i operador neutre de telecomunicacions, per acostar la tecnologia de telecomunicacions a les zones rurals, que estan patint un greuge respecte a les zones urbanes.
Cal treballar per evitar que d'aquí a deu anys es continuï parlant de què les zones urbanes gaudeixen d'increment de velocitat per accés d'alta capacitat, però que la cobertura rural no hagi augmentat.
És per això que el Col·legi d'Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de Catalunya (COETT) ha convidat Estabanell a participar en una taula de debat sobre infraestructures de telecomunicacions.


També ha estat reconeguda amb un accèssit a la innovació empresarial per aquest lideratge en la tecnologia per entorns rurals.Font: Ramon Gallart, responsable de xarxes intel·ligents d'Estabanell Energia

Un nou sistema per la propulsió dels avions

El centre de ciència i tecnologia mecànica i aeroespacial de la Universitat de Beira Interior, a Covilhã (Portugal), ha portat a terme el projecte europeu Cycloidal Rotors (CROP), que ha optimitzat la propulsió  amb l'objectiu de desenvolupar un innovador sistema per a la propulsió aeronàutica, que es podria aplicar a diferents tipus d'avions. També a helicòpters, dirigibles i altres dispositius de nova generació.

Un nou sistema per la propulsió dels avions


Han estat dos anys de treball en aquesta iniciativa, finançada per la Unió Europea, i en la que han participat científics d'Itàlia, Regne Unit, Alemanya i Àustria, sota la coordinació de Portugal. El progrés científic i tecnològic d'aquest projecte podria permetre que, en el futur, la propulsió aeronàutica sigui més ecològica i eficient, fet que comportaria la possibilitat d'obrir la porta a nous dissenys d'avions.
El sistema es basa en un rotor Cycloid, que és com un conjunt de fulles rectangulars que gira sobre un eix horitzontal, però també oscil·len al seu voltant. La combinació del moviment de rotació al voltant de l'eix i el moviment de swing sobre del centre de cada fulla, permet un moviment que s'assembla a l'aleteig de les ales d'ocell.

Un nou sistema per la propulsió dels avions

Aquest enginyós rotor permet dirigir la orientació en qualsevol direcció 360 ° al voltant de l'eix de rotació. A la pràctica, això significa, que pot tenir un major control dels moviments en qualsevol aeronau, reduir al mínim l'espai d'enlairament o aterratge, guanyar una gran capacitat de maniobra en totes les situacions de vol i, fins i tot, pot mantenir l'aparell en cas de fallada de motor.
Els actuals sistemes de propulsió han estat dissenyats per desenvolupar un impuls en una sola direcció principal, en el cas dels avions o en diagonal, en el cas dels helicòpters. Però no és possible realitzar alguns moviments, com fa un helicòpter d'anar cap avall de manera controlada, o aterrar un avió (com pot fer un drone) en un vaixell en aigües turbulentes. Aquest sistema permet desenvolupar l'empenta en els tres eixos d'un avió, de manera dinàmica, amb la suficient rapidesa.

Un nou sistema per la propulsió dels avions

Maniobres excepcionals
Aquesta innovació podria unir-se a les categories dels avions actuals però, també fa recordar mecanismes futurs, especialment adaptats al nou sistema, que permetrien enlairar-se verticalment, aturant-se a certa altitud sempre en el mateix punt. Un helicòpter, només pot realitzar un moviment circular en el aire, mentre que els rotors nou permeten qualsevol rotació sencera.

Un nou sistema per la propulsió dels avions
D'altra banda, un aspecte important d'aquest projecte és que el nou sistema està destinat a vehicles que utilitzen propulsió elèctrica, així la seva aplicació implica un benefici mediambiental, gràcies a la reducció d'emissió de gasos contaminants a l'atmosfera.
La Universitat de Beira Interior ha fet importants contribucions científiques i tècniques en l'àrea de modelatge computacional i analítica, i també en el disseny de la fulla. Els resultats obtinguts en l'ordinador s'han traduït en proves experimentals amb un prototip.

Un nou sistema per la propulsió dels avions

El projecte CROP s'ha completat recentment i es presentarà el proper mes d'octubre a l'esdeveniment Aerodays 2015, que tindrà lloc a Londres. D'altra banda, els socis continuen desenvolupant aquesta línia de recerca de manera que el nou sistema podria estar al mercat al voltant de l'any 2025.

Font: Agencia Americana per la difusió de la ciència i tecnologia

dimarts, 29 de setembre del 2015

Atacs contra els SCADA de la xarxa elèctrica

Les amenaces cibernètiques contra la xarxa elèctrica estan augmentant dramàticament
Segons un nou informe de seguretat de Dell, els atacs cibernètics en els Sistemes de Control Supervisió i Adquisició de Dades (SCADA) es van duplicar l'any passat. De fet, han augmentat un 600% des de l'any 2012. Aquestes dades són alarmants, però encara és més preocupant els atacs físicament disruptius, que cada vegada són més comuns. De fet, el 25% de tots els incidents cibernètics de l'any passat van ser un tipus específic d'atac que pot penetrar en els sistemes SCADA i fer operacions sobre dispositius mecànics. Això podria interrompre les operacions físiques. S'espera que aquests atacs vagin a més en els propers mesos i anys. De fet els EUA és el tercer país més atacat al món. The Department of Homeland Security's Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team (ICS-CERT) va trobar que els atacs d'infraestructures crítiques estan en alça. La indústria de l'energia és el sector més fortament atacat de tots (32% dels atacs).

Atacs contra els SCADA de la xarxa elèctrica

Hi ha tres raons per les quals els atacs sofisticats tenen lloc amb més freqüència: hacktivistes, hackers amb vincles amb governs estrangers i el crim organitzat. Les centrals elèctriques són un objectiu prioritari per aquests tres grups. Les motivacions van des de l'activisme polític a la geopolítica de l'especulació, i hem d'esperar que aquests atacs empitjorin en els propers anys.

Atacs contra els SCADA de la xarxa elèctrica

Atacs sigilosos
Equips de TI de les companyies estan probablement més familiaritzats amb els correus electrònics de phishing (robatori de dades personals) i sondes automàtiques de bots (programa informàtic que pot imitar el comportament d'un humà) per tractar d'infectar les seves operacions. No obstant això, aquests atacs estan evolucionant; són molt més sofisticat, dirigits i silenciosos. Hi ha dos tipus d'atacs als DSO:
El Drive-BYS i el cross-site scripting. Sense entrar en massa detalls tècnics, tots aquests atacs utilitzen llocs web legítims per colar-se a la xarxa d'una empresa. Com passa això? A causa d'una vulnerabilitat en el lloc web legítim (que podria ser un proveïdor conegut, un lloc de notícies, un fòrum de discussió, etc.) que permet al hacker executar un codi maliciós per infectar qualsevol persona que visiti el lloc. Tot un atac drive-by requereix que un empleat visiti la pàgina web infectada. Amb un atac de cross-site scripting, l'empleat està infectat quan es fa clic en un enllaç de confiança enviat per correu electrònic.

Atacs contra els SCADA de la xarxa elèctrica

Els hackers també tenen més probabilitats de dirigir-se a un empleat de companyia elèctrica a la seva llar per robar credencials que poden ser en un PC de casa i, així, infectar els mitjans extraïbles com una unitat flash USB que l'empleat porta de nou a la feina.

El malware destructiu
El malware també està evolucionant i ara té capacitats molt més destructives de les que s'havien vist anteriorment. Molts estaran familiaritzats amb el nom de Stuxnet, que va segrestar centrifugadors en el programa nuclear de l'Iran. Hi ha molts altres virus troians que poden desactivar totes o part de les operacions físiques d'una planta. Dos dels més greus són els wipers, que bàsicament esborren tot el que hi ha en un equip o dispositiu, de manera que queda totalment inutilitzable, i el malware xifrat, que en lloc d'eliminar les dades, bloqueja l'accés, que és gairebé infranquejable. El malware xifrat es coneix més habitualment com ransomware.

Atacs contra els SCADA de la xarxa elèctrica


La negació de servei
A més del malware que pot interrompre les operacions d'una planta, també hi ha una sèrie d'atacs web que poden fer el mateix. Dos dels que més es veuen són desbordaments de memòria. Això seria un atacant que provoca un coll d'ampolla a la xarxa, generant un mal funcionament, ocasionant la de denegació de servei o el bloqueig d'accés a grans quantitats de dades que són llençades a la xarxa i que acaben paralitzant-la.

Atacs contra els SCADA de la xarxa elèctrica


El desenvolupament d'una defensa efectiva
A mesura que aquests atacs es tornen més sofisticats, és important per als administradors de les distribuïdores que es concentrin les mesures de control dels danys, ja que simplement, no és possible prevenir tots els atacs avançats, de manera que la contenció és igualment important.


Les mesures preventives inclouen l'auditoria de la xarxa per als sistemes obsolets o no actualitzats, des d'estacions de treball individuals per a servidors, aplicacions web, antivirus, etc. Per exemple, ¿la seva xarxa conté equips amb Windows XP o Windows Server 2003? La companyia també hauria d'utilitzar una configuració moderna de tallafocs, eines de detecció de malware agressius, llista blanca de correu electrònic i la vigilància activa, tant per atemptats contra la xarxa, com per l'activitat sospitosa darrere del tallafocs (com són les exfiltracions de dades). També la prohibició de tots els mitjans extraibles / portàtils en el lloc de treball; la qual cosa significa totes les unitats flash USB, telèfons intel·ligents, tauletes, qualsevol cosa que se'n va a casa i torna.Font: Intelligentutility

Balises, el futur de la geolocalització interior

La tecnologia beacon aportarà els beneficis de la geolocalització en espais tancats i es presenta com una de les grans revolucions en el sector retail (venda al detall) per realçar i personalitzar la comunicació amb el client.

Balises, el futur de la geolocalització interior


Els beacons o balises són petits dispositius que emeten un senyal a la freqüència que utilitza el Bluetooth amb un rang de 50 metres, gràcies a la qual es pot definir una localització en l'espai. Això és el que es coneix com geolocalització indoor.
Treballant dins dels espais amb gran precisió, la tecnologia beacon, permetrà personalitzar les comunicacions amb l'usuari i, fins i tot, fer seguiment del comportament per entendre millor les necessitats i les preferències específiques del client. Per exemple, veure productes amb descompte i ofertes especials adaptades al teu perfil des de la botiga en la qual estàs en aquell moment amb el seu telèfon intel·ligent.

Balises, el futur de la geolocalització interior

Per aconseguir tal nivell de precisió, la tecnologia beacon està estretament relacionada amb el concepte de Big Data i anàlisi de grans volums de dades. Moltes empreses estan estudiant com interactuar millor amb els seu públic. L'usuari es converteix en un generador de gran quantitat d'informació que haurà de ser analitzada i processada en temps real, al mateix moment en què es pretenen adaptar a les necessitats del consumidor.
Actualment hi ha altres tecnologies que permeten funcions similars, com la NFC (Near Field Communication) o l'esmentada GPS. No obstant això, la tecnologia beacon es perfila com la més idònia en el sector minorista: Té una gamma més àmplia de senyal per la NFC i es pot utilitzar més en l'interior gràcies a un menor consum de bateria que el GPS.

Balises, el futur de la geolocalització interior

Conscient que el retail va presentar un major potencial amb aquesta tecnologia, Fractalia ha dut a terme una sèrie de proves per veure com, a través d'una app, detectar la presència d'una balisa i emetre, de forma personalitzada, en funció del missatge detectat.
En les proves realitzades per Fractalia es van gravar dades per ser consultades i analitzades. Aquí és on l'usuari, adquireix un doble paper: Com a generador de dades grans i, d'altra banda, es poden saber interessos adaptats al perfil.

Balises, el futur de la geolocalització interior

Gràcies als avantatges comunicatius generats entre els usuaris i el seu entorn, les balises esdevindran els pròxims mecanismes que estendran el seu ús de forma global substituint, fins i tot, la tecnologia NFC, que actualment està present en el transport de fertilitzants o, fins i tot, als sistemes de seguretat.

Balises, el futur de la geolocalització interior

Als EUA hi ha botigues que han incorporat la tecnologia de balises, però a l'Estat espanyol encara no hi ha cap exemple. És una tecnologia amb una baixa penetració, encara que té moltes oportunitats i grans expectatives, sobretot des de Paypal, ja que va anunciar la posada en marxa de projectes basats en balises que permeten fer pagaments des dels mòbils sense haver de passar per la caixa de la botiga. Apple, és una altra de les grans empreses que ha anunciat el llançament del iOS7, ja que amb aquest sistema operatiu podrien ser balises transmissores de senyals de forma simultània tant l'iPad com l'iPhone.

Font: Fractalia

Wi-Fi: Present i futur

En els darrers anys l'ús i la presència de la tecnologia Wi-Fi s'ha estès molt, de manera que és un element quotidià. Actualment la majoria de locals públics i privats, com ara hotels, aeroports, restaurants, centres comercials, les universitats, oficines i hospitals estan equipats amb punts d'accés* i ofereixen connexió Wi-Fi.
Entre les característiques que hi ha en l'actualitat, destaquen: La possibilitat de carregar qualsevol tipus de mecanisme mòbil via Wi-Fi amb l'ajuda de la connexió Bluetooth. Ara, hi ha ciutats d'arreu del món que ofereixen accés a Internet via Wi-Fi accessible a tota la població. A l'Estat espanyol, el màxim exponent del progrés en aquest sentit és al País Basc, on s'ha creat una extensa xarxa de Wi-Fi amb més de 120.000 accessos distribuïts a través de tots els carrers de la comunitat.

Wi-Fi: Present i futur

Si ens fixem en el futur del Wi-Fi, veiem que s'ha començat a parlar de noves alternatives d'aquesta tecnologia. En aquest sentit, la Li-Fi tecnologia, va ser creada pel físic Harald Hass, de manera que permetria accedir a la xarxa a través de la llum mitjançant l'ús de làmpades LED per a la transmissió de dades. El principal avantatge és la velocitat de transmissió de dades en relació amb la tecnologia de Wi-Fi actual.
A la Mostra International d’electrònica del consumidor (CES) 2015, també es va discutir sobre el futur de la tecnologia de Wi-Fi. En particular va ser el tema sobre un nou protocol de comunicació amb els dispositius d'arreu sense que sigui necessari tenir connexió a Internet. El Wi-Fi obre possibilitats semblants a les que ja hem parlat, com podria ser la tecnologia Bluetooth, però que permet el correcte funcionament fins i tot en ambients de massificació.

Wi-Fi: Present i futur

Mentrestant, al Mobile World Congress 2015, Mark Zuckerberg fundador de Facebook va insistir una altra vegada, com va fer l'edició de l'any passat, sobre la necessitat de portar Internet a tots els països del món per així, difondre encara més l'ús. A través del seu pla Internet.org, una iniciativa promoguda per Facebook i que engloba dos líders tecnològics sense ànim de lucre, volen connectar a dos terços de la població mundial que no té encara avui, accés a Internet.
La realitat és que mai havia estat tan fàcil connectar-se a Internet des de qualsevol lloc com ho és avui excepte, per exemple, la possibilitat de fer-ho des d'un avió. Actualment, no hi ha ja prou línies aèries que hagin equipat els avions amb Wi-Fi. Algunes de les companyies aèries més importants del nostre país com Iberia o Vueling ja s'han manifestat en aquest sentit. Iberia ha anunciat que oferirà Wi-Fi en els seus vols i també pretén millorar l'accés a aquesta tecnologia als aeroports. I Vueling, per la seva banda, ha presentat darrerament un servei conjunt amb servei d'alta velocitat de Telefónica Wi-Fi en els seus vols.

Wi-Fi: Present i futur

*Punt d'accés o zona interactiva és un lloc que ofereix accés a Internet mitjançant una xarxa sense fils i un router connectat a un proveïdor d'Internet.


Font: Fractalia

M2M i l'Internet de les Coses

L'anomenat M2M o intercanvi d'informació entre dues màquines remotes sense necessitat de la mediació de l'ésser humà, és una realitat que es pot veure en molts exemples d'ús diari. Es veu als comptadors de gas o electricitat que comuniquen entre els ordinadors de les empreses i els consumidors. La telemàtica també permet als vehicles informar sobre la seva posició; equips mèdics i pacients que poden ser controlats remotament o lectors de targetes de crèdit que es poden utilitzar en qualsevol lloc si hi ha un senyal de mòbil.

M2M i l'Internet de les Coses

El desenvolupament del M2M estarà estretament lligat a la utilització de les tecnologies mòbils i l'evolució de l'Internet de les Coses, fins al punt que el creixement en l'adquisició de terminals intel·ligents permetrà multiplicar les dades de trànsit de dispositius M2M. La intel·ligència GSMA, estima en 317 milions de connexió mòbil M2M per aquest any 2015, mentre que les estimacions per al 2020 és que aquesta xifra sigui tres vegades superior i arribi a 980 bilions de connexions.
Encara que el concepte d'Internet de les Coses contribuirà al desenvolupament de les comunicacions M2M, cal destacar que la connexió entre els dispositius no es produeix sense intermediació humana.

M2M i l'Internet de les Coses

Molts estudis reflecteixen que aquest 2015 pot ser un any crucial per a les llars ja que, en estar connectades, seria possible el control mitjançant aparells. S'espera que enguany creixi la compra i ús de dispositius intel·ligents en un 20%, una tendència que es mantindrà en els propers anys.
Algunes àrees d'aplicació en la qual el M2M té molt potencial per al desenvolupament són el sector automoció i indústria. En el cas de la indústria veu com pot monitoritzar remotament instal·lacions d'energies renovables que necessiten monitoratge constant. D'altra banda, en l'àmbit d'automòbils, els dispositius M2M ja s'utilitzen en vehicles que permeten obtenir informació sobre paràmetres com temps de ruta, velocitat, consum, localització, la temperatura de la càrrega i fins i tot serveixen com a dispositius antirobatori.

M2M i l'Internet de les Coses


Del que no hi ha dubte és en què s'està adoptant la tecnologia M2M en empreses, i a un ritme creixent. Fins i tot les pimes estan implementant projectes basats en M2M. El fet que els costos han disminuït i que s'han estat implementant noves aplicacions, ha contribuït a això. El mercat de l'any passat i el nombre de companyies que van incorporar aquesta tecnologia no ha superat el 20%. No obstant això, es preveu que aquest any 2015 aquesta xifra augmenti fins al 45%. Alguns exemples seran les empreses de logística, a les quals, les solucions M2M facilitaran el seguiment a distància de la seva flota.

M2M i l'Internet de les Coses

Fractalia, empresa especialitzada en el desenvolupament de solucions de gestió de dispositiu, té la plataforma Fractalia Manager que és l'eina seleccionada pels grans operadors de telecomunicacions i grans proveïdors per oferir gestió remota del servei als seus clients.
En aquest sentit, Fractalia, ha desenvolupat un servei intel·ligent on-line per a xarxes de dispositius associats a M2M. És un sistema intel·ligent que permet el control remot i solucions multi-dispositiu, multi-aplicació i dispositius de geolocalització. Gràcies a aquest sistema, es pot avançar en la implantació del concepte Internet de les Coses i la M2M.

dijous, 24 de setembre del 2015

L'evolució dels cotxes futuristes

Els éssers humans sempre fantasiegen sobre la propera gran fita o repte tecnològic. Al 1800, les persones imaginaven cotxes voladors, d'auto-conducció, aerodinàmics... Avui en dia, més de dos segles després, els diferents conceptes de cotxe encara alimenten els nostres somnis més impensables. De fet, encara hi ha esperança d'un viatge en el temps.
A continuació, fem una ullada a través de la forma en què aquests somnis s'han desenvolupat al llarg dels anys.Imatge: CORBIS
1883 Una jove paga les trucades des del seu dirigible personal, entre un laberint de cables telegràfics i telefònics.Imatge: CORBIS
1890 Una patent cotxe elèctric a Londres.
Imatge: CORBIS
1899 El Racing Driver arriba a una velocitat de més de 100 km/h (62 milles/hora) a França en un automòbil elèctric.Imatge: Blue Lantern Estudi/CORBIS
1935 La portada de la revista 'Modern Mechanix' mostra una il·lustració del cotxes helicòpter.
Imatge: CORBIS
1946 Vista frontal del cotxe model Gone With The Wind, dissenyat per Albert Gorgoni a Roma.
Les característiques del nou cotxe inclourien, un cos ultra-aerodinàmic de vidre sintètic que suprimia les manetes del capó, els parafangs, el parabrisa i els estreps de la porta, de manera que aconseguia una gran economia.
Imatge: GRAPHICAARTIS/CORBIS
1952 Retro il·lustració d'un anunci per Rodabaugh, mostrant un cotxe elèctric futurista que circula per carretera, vola i també funciona com un vaixell.
Imatge: BETTMANN/CORBIS
1956 Viberti de Torí, Itàlia, va desenvolupar aquest autobús de plàstic que es va anomenar el Golden Dolphin. S'impulsava per un motor de turbina de gas. Tenia una velocitat d'aproximadament 125 milles per hora.
Imatge: GRAPHICAARTIS/CORBIS
1957 L'exemple d'un anunci vintage per H. Miller: Una família de quatre membres jugant un joc de taula, mentre el seu cotxe elèctric futurista funciona automàticament.
Imatge: BETTMANN/CORBIS
1958 Un model a escala del Nucleon, un concept car, amb energia atòmica, desenvolupat per la Ford Motor Company a Detroit, Michigan.
Imatge: HULTON-DEUTSCH COLLECTION/CORBIS
1960 Charles Alexander Escoffery demostra com el seu cotxe és accionat amb un panell solar elèctric. Londres, Anglaterra.
Imatge: GRAPHICAARTIS/CORBIS
1961 L'exemple de l'automàtic vintage cotxe ideal de tres rodes que funciona sol.
Imatge: GRAPHICAARTIS/CORBIS
1950 Una il·lustració d'un cotxe electrònic del futur conduit per una carretera de la ciutat, amb pantalla i guia electrònica.
Imatge: BETTMANN/CORBIS
1967 Un concepte d'automòbil amb sistemes electrònics. Va ser un projecte conjunt entre American Motors i Gulton Industries. El prototip de vehicle, l'Armitron, va ser dissenyat per a tres passatgers i per a viatges de curta distància. El cotxe experimental, en forma de falca, era de 85 polzades de llarg, 69,5 polzades d'ample i 46 polzades d'alt.
Imatge: PETER GINTER/FACCIÓ CIÈNCIA/CORBIS
Al voltant de 1980. Els científics i els enginyers varen treballar en un prototip d'automòbil que disposava de mòduls de llum flexibles i extremadament prims que s'utilitzen com la il·luminació interior del cotxe, de manera que s'esperava que els mòduls solars prims i altament flexibles, anéssin integrats en la carrosseria del vehicle.
Imatge: G. BRAD LEWIS/FACCIÓ CIÈNCIA/CORBIS
1990 Vehicle solar amb bateries i híbrid. Va ser cancel·lat a causa de les preocupacions pels alts costos de l'energia. Les noves tecnologies també el van fer més eficient i fàcil de mantenir. El Suntera Sunray va ser un prototip solar-elèctric dissenyat a finals de 1990 a l'illa de Hawaii.
Imatge: CJ BURTON/CORBIS
2000 Un cotxe vola per sobre d'un camí en un barri modern. Anys més tard, el Terrafugia es convertiria en una realitat de cotxes volant.
Imatge: JHPHOTO/IMAGINECHINA/CORBIS
2001 Un nen es mou a prop d'un concept car de Volkswagens per un carrer de Zhongguancun, conegut com el Silicon Valley de la Xina, a Beijing. El fabricant d'automòbils alemany Volkswagen va iniciar el seu projecte de cotxe a la Xina per establir una plataforma perquè el públic participés en el disseny dels seus propis automòbils futurs.
Imatge: COTXE CULTURA/CORBIS
2007 El motor rotatiu de Mazda muntat en el Taiki Concept, és un exemple del programa de disseny Nagare que està en curs de Mazda. Nagare en japonès significa "flux i la realització del moviment", i el Taiki (japonès per atmosfera) porta aquest concept car a un altre nivell, sobretot amb l'elegant i extravagant vidre altament inusual, doblat en l'extrem posterior. El disseny del Taiki es va desenvolupar a través d'extenses proves en el túnel de vent, i dóna forma al flux d'aire invisible.
Imatge: BORIS ROESSLER/EPA/CORBIS
2005 Una model presentat a l'estudi de Peugeot un concepte futurista anomenat moovie. Va ser al 61è Saló Internacional de l'Automòbil de Frankfurt, Alemanya.
Imatge: COTXE CULTURA/CORBIS
2007 Ford es va associar amb el fabricant del vehicle Airstream per crear el concepte del mateix nom. Una pila de combustible híbrida d'hidrògen és la font d'energia per a aquest crossover futurista. Una porta lateral per l'acompanyant plegable i elèctrica permet un fàcil accés, mentre que a l'interior, les cadires-pod, ofereixen comoditat i seguretat. A la part del darrera, hi ha una pantalla de vídeo de 360 ​​graus i un llum de lava tènue per entretenir els passatgers.
Imatge: COTXE CULTURA/CORBIS
2007 El concepte Pivo 2 és un bon exemple del tipus de car as companion el qual s'està introduint en la forma de pensar japonesa. Per facilitar el funcionament pel centre urbà i ple de gent, la cabina del cotxe és capaç de girar en un cercle complet, juntament amb les rodes que poden girar 90 graus. Cada roda té un avançat motor elèctric alimentat per bateries de ions de liti compactes. El Pivo 2 pot viatjar al voltant de 78 milles amb una sola càrrega, i es connecta a una presa de corrent de casa.
Imatge: FEDERICO GAMBARINI/DPA/CORBIS
2009 Els visitants del Congrés de Vehicle Elèctric a Alemanya, varen veure un vehicle elèctric, l'EV Loremo. Segons el fabricant, el vehicle necessita 20 kW per assolir els 70 km/h.
Imatge: MARC SIMON/CORBIS
2009 Representació artística d'una dona que vola en un cotxe raig sobre un paisatge urbà.
Imatge: MICHAEL NELSON/EPA/CORBIS
2014 Un expositor condueix el Toyota i Road. Cotxe de tres rodes la direcció del qual és a la roda del darrera, al 2014 International Consumer Electronics Show.
Imatge: DAVID BUTOW/CORBIS
2015 Cotxes carregant bateries a les estacions exteriors  de la fàbrica de Tesla a Fremont, Califòrnia.
Imatge: SHAN EL/IMAGINECHINA/CORBIS
2015 El concept car Toyota FV2 es va mostrar durant l'Exposició Internacional de la Indústria de l'Automòbil a Xangai

2015 El prototip biplaça de cotxe autònom de Google està a punt per a la demostració de Google al Mountain View, Califòrnia.