dijous, 10 d’abril del 2014

IPv6

Què és IPv6?

IPv6 o Protocol d'Internet versió 6 és el protocol de pròxima generació per a Internet també conegut com (Internet Protocol next generation [IPng]). Està dissenyat per proporcionar diversos avantatges sobre actual Protocol d'Internet versió 4 ( IPv4 o ).
Ambdos,  defineixen el protocol de capa de xarxa és a dir, com s'envien les dades d'un ordinador a un altre ordinador a través de xarxes de commutació de paquets en concret, l' IPv6 conté l'adreçament i control de la informació per d'utilitzar paquets per a la Internet.
L'IPv6 és el successor d'IPv4, les dues versions de protocol seguiran sent els protocols orientats a dades d'Internet en els propers anys.
 
 
Perquè IPv6?
La saturació o esgotament d'adreces per connectar ordinadors  en una xarxa de TCP permet obrir a l'IPv6, un espai d'adreces molt gran el qual passa de 32 bits de l'IPv4 a 128 bits 
IPv6 Per tant , ara és possible per donar suport a 2 ^ 128  adreces IP , de manera que significa un augment substancial en el nombre d'ordinadors que es poden fer transaccions a més, aquest esquema d'adreçament també  permetrà eliminar la necessitat de NAT (Network Address Translation) que causa diversos problemes a la xarxa com  per exemple, que darrera s'hi gestionen diverses adreces IP per crear subxarxes estacions o hosts grup d'adreces IP les quals, necessiten de taules de traducció NAT les quals transformen un accés de domini públic a diverses connexions de terminals.
 
Per exemple a Espanya te assignades 22 milions d'adreces IP i actualment només amb adreces de telefonia mòbil, hi han uns 44 milions, es pot pensar que amb la implantació del NAT es pot minimitzar els efectes de la saturació, pero a la llarga podria acabar en un greu problema en el rendiment dels encaminadors (routers) per que tindran de mantenir taules d'enrutament o traducció d'adreces de milions de connexions a a la vegada.
QoS
 
IPV6 aporta la qualitat de servei que es requereix per a diverses aplicacions noves, com la telefonia IP , vídeo / àudio , jocs interactius o de comerç electrònic. Considerant que l'IPv4 és un servei que està arribant al seu límit, l'IPv6 garanteix QoS en un conjunt de requisits de servei per necessiten oferir de garantia d'execució, mentrela informació s'està transportant a través de la xarxa.
Per al trànsit de xarxa, la qualitat es refereix a la pèrdua de dades, la latència (jitter) o ample de banda. Per tal d'aplicar la  QoS , l'IPv6 proporciona un camp de classe de trànsit de 8 bits a la capçalera a més, compta amb una etiqueta de flux de 20 bits.
 
 
IPv6 mòbil
 
Aquesta característica garanteix una connexió a nivell de capa de transport  i permet que un ordinador o un host romanguin accessibles, independentment de la seva ubicació en una xarxa IPv6  per tant, garanteix les transaccions. Tot i que el node mòbil canvia d'ubicació i adreces és possible que es mantenquin les connexions existents a través del node mòbil que s'està comunicant .

Xarxes col·laboratives per l'intercanvi d'energia

Sembla que el 2014 és l'any de la intel·ligència distribuïda per aplicar a les xarxes intel·ligent.  Itron, a través de la seva plataforma de detecció integrada  (PDF) .  L'objectiu és oferir el  que anomenen  " xarxes d'intercanvi d'energia col·laboratives " - una forma que el conjunt format per comptadors intel·ligents, inversors solars, carregadors de vehicles elèctrics, plataformes de gestió de l'energia a la llar i fanals intel·ligents permetrà compartir informació i funcions d'una manera que ara mateix no es possible.
 Itron Looks to Embedded Sensing for the Grid Edge
Itron ha començat amb càrrega VE , aquests carregadors d'VE poden parlar amb xarxa de comunicacions cel·lulars i sense fils, així com utilitzar la connexió Wi-Fi i ZigBee s per connectar-se a dispositius portàtils i sistemes de gestió d'energia a la llar dels clients. El següent pas són els inversors solars intel·ligents,  Itron subministra  comptadros cel·lulars per agregadors solars de terceres 
Però l'addició de sensors integrat i opcions múltiples de comunicació per a inversors avançats esdevindrà clau en estats com  Califòrnia en el qual, ja comencen a exigir més vigilància i control de la seva quota sobre ràpid creixement de la distribució de l'energia solar fotovoltaica de propietat del client. Itron va  presentar un inversor solar de  prova,  que integra intel·ligència de Itron per donar als clients més dades sobre com gestionar la seva PV del terrat donat informació de com està afectant en el seu propi consum d'energia i els costos, així com donar al distribuïdor una manera per realitzar un seguiment i fins i tot gestionar l'inversor per a les necessitats de la xarxa.
Darrere d'aquests conceptes s'amaga " el de baix cost i un potent processador " de Itron que s'executa en un sistema operatiu Linux, permetent als desenvolupadors familiaritzats amb el sistema operatiu de codi obert. Això és similar a com Cisco , un gran company de Itron , ha obert els seus encaminadors i commutadors de dades de la xarxa a les aplicacions de Linux a través del seu programari de xarxa IOX.
 
Itron utilitza Mono , una implementació de codi obert de .NET Framework de Microsoft , per escriure codi per als seus sensors integrats. Això hauria de permetre una integració més ràpida de les capacitats de node de xarxa d'última generació distribuïts amb anàlisi de back-office i els processos de negoci ; un aspecte que les arquitectures de xarxa  d'avui, tendeixen a portar les dades a les plataformes centrals.
 

Molls i dics portuaris per generar electricitat

Cyes desenvoluparà molls i dics capaços de generar energia elèctrica

Cyes ha obtingut el suport financer de les ajudes europees EEA GRANTS per desenvolupar el seu projecte de R+D ARPA PORTS, que permetrà construir molls i dics portuaris que generin la seva pròpia energia elèctrica.
 

Després de dissenyar i patentar els calaixos antireflectors NoWaves , capaços de reduir l'onatge incident en molls i dics, Cyes avança un pas més i, amb el projecte ARPA, es planteja aprofitar la força d'aquestes ones per generar electricitat en les pròpies infraestructures portuàries.

El nou projecte, que desenvoluparà en col·laboració amb l'empresa valenciana Iberport , té com a objectiu disposar de tecnologies de generació d'electricitat a partir de l'energia de les ones incidents . El projecte avaluarà la integració d'aquestes tecnologies , el seu cost , avantatges i inconvenients , així com possibles escenaris d'explotació perquè la seva aplicació real tingui les màximes garanties.

La materialització d'aquest projecte dotarà CYES i Iberport d'un conjunt de solucions de generació d'energia en obres d'abric de ports , i en general , d'obra marítima, que els permetrà augmentar la seva competitivitat , tant en el mercat interior , però, tot , al mercat internacional.


 


La convocatòria d'aquests ajuts EEA GRANTS ha estat coordinada a Espanya pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) i compta amb fons de tres estats donants , entre ells , Noruega , com a principal inversor .

Per aquest motiu, per a l'execució del projecte es comptarà amb la col·laboració de les empreses noruegues: Pelagic Power AS , per al desenvolupament del convertidor d'onades cilíndric d'eix excèntric i Waveenegy AS, per al desenvolupament del sistema de sobreeiximent.