dimarts, 24 de desembre del 2013

Els Negawatts. El combustible del futur

El Negawatt és la mesura de la potència estalviada gràcies a les accions d'eficiència energètica dels consumidors.

A l'article del dia 22 de desembre al diari ARA, titulat "l'eficiència és el combustible del futur",  el professor Mariano Marzo ressumeix la seva tesi dient que és preferible l'eficiència energètica a les renovables. És una anàlisi realista que parteix de la situació actual, posa Dinamarca com a exemple a nivell de país i de polítiques públiques, i determina que l'eficiència energètica és un negoci amb futur, dons parteix d'una situació generalitzada d'ineficiència.

Serà en un entorn socioeconòmic mentalitzat a favor de l'estalvi energètic, quan ja no hi hagi negawatts a estalviar, que les energies renovables aportaràn el grau de independència energètica que facin una societat més competitiva des del punt de vista dels costos energèticsArticles de Mariano Marzo a La Vanguardia

Articles de Mariano Marzo a El País


És interessant seguir l'organització www.negawatt.org, i el vídeo del MIT titulat "Negawatt mining project"

dijous, 19 de desembre del 2013

nanotecnologia recreativa

Per l'evolució tecnològica dels sistemes d'acumulació d'energia, és clau la utilització del grafè com a nou material amb propietats a considerar. En aquest sentit, les xarxes intel·ligents necessitaran de la seva utilització, i cal tenir present que s'obté com a resultat de treballar amb nanotecnologia  

Es podria dir que avui ja ha començat l'era del grafè. És un nou material que permet la transparència i elasticitat dels dispositius multimèdia i permet la creació de nous productes com poden ser les bateries que estan començant a ser aplicades en divers àmbits i, com no, el del vehicle electric.


El següent enllaç presenta les possibilitat del que esdevindrà aquesta tecnologia Video De fet, el grafè ja es una realitat com a útil per ser aplicat en pantalles de televisió,  ja que són treballats com a elèctrodes transparents, pels dispositius de capes primes com a diodes emissors de llums (OLED).

divendres, 13 de desembre del 2013

les bateries, si pot ser, que siguin grans....

Alstom presenta una solució basada en BESS (Batery Energy Storage Solution) orientada a la optimització de la gestió de la distribució elèctrica, com a complement útil per la millora de la qualitat de servei.
Es basa en el principi emmagatzematge d'energia en els moment valls de la demanda, per donar suport en les puntes de màxima demanda.

Actualment hi ha sistemes amb mòduls de 2 MW essent possible assolir els 12 MW mitjançant la seva interconnexió.
El sistema inclou el convertidor el qual transforma la corrent alterna en continua i a l'inrevés.

Veure el vídeo fent click al dibuix

dimarts, 10 de desembre del 2013

Termostat intel·ligent per la llar

Dins del les smart energy app  el següent dispositiu ha trobat un espai en el sector energeitc de les llars


Aquest termostat està connectat a internet, de manera que es capaç d'aprendre sobre els nostres hàbits, permetent realitzat ajustaments una vegada ha detectat quan hi ha algú a casa o bé si s'està absent. Lògicament, permet controls manuals i a distància des de qualsevol smartphone utilitzant les seves app.La seva instal·lació es fàcil i permet substituir els que podem tenir instal·lats a les nostres llars. 

diumenge, 8 de desembre del 2013

El repte de la gestió de dades i la seguretat del subministrament elèctricL’evolució cap a les xarxes intel·ligents comporta la gestió d'una gran quantitat de informació, de manera que caldrà estructurar la seva transmisió segons estàndards dels protocols de telecomunicacions flexibles.

A mida que les xarxes siquin gestionades des dels centres de control de les empreses elèctriques, apareixen diverses qüestions que cal donar-hi respostes, com per exemple:

-      Qui serà el responsable de la xarxa en funció d'on es localitzi un possible incident elèctric?

-      Es tindrà total confiança per entendre que la xarxa de distribució pugi operar de forma autònoma, o caldrà un elevat nivell de supervisió humana?

-      Com es resoldrà la integració de moltes tecnologies?

-      La interacció entre dispositius “intel·ligents”, podran desestabilitzar la xarxa?

Per això s’adjunta el següent vídeo d’ALSTOM, el qual permet una perspectiva de cap a on va tot l’entorn de xarxa intel·ligent.

dijous, 28 de novembre del 2013

Un aerogenerador amb pales de 75 metres

Alstom ha posat en servei el primer aerogenerador de 6 MW davant la costa Belga (offshore), que és es el de major capacitat fins ara, i presenta unes característiques constructives impressionants: tres pales de 73,5 m de longitud, de manera que el generador està a 150 m de la superfície del mar.

Comparativament, un d'aquest aerogeneradors podria permetre atendre un mercat equivalent al del municipi de Tona.

dimarts, 26 de novembre del 2013

“Get if off!, Get the kettle off!” : el primer divorci causat per un comptador de telegestió

Els dies 12, 13 i 14 de Novembre, en Miquel Bosch (Bassols Energia), en Ramón Gallart i en Santi Martínez (Estabanell) van assistir a les jornades de GEODE (experiències de desplegament de telegestió) i de LCNF (Low Carbon Networks Fund) a Brighton.

Van assistir individualment a un bon nombre de sessions, i aquí presenten el resum.

El títol del post es refereix a la situació de tensió creada arrel de l'obsessió per les indicacions del IHD (in-house display) en tant que una llar superava els màxims establerts pels seus propietaris, i les baralles i discussions que va provocar1-   GEODE

El dia 12 va tenir lloc el Seminari de Tardor de GEODE, amb el títol “Bringing intelligence to the grids”, coincidint amb el títol de l’informe que es va presentar fa una mesos a Brussel·les i que ara s’ampliava amb uns casos pràctics de diversos països europeus, en base a l’experiència d’empreses associades a GEODE.

En Sr. Andrew Burgess en representació del Regulador anglès, va explicar el Low Carbon Network Fund, que amb un import de 64 milions de lliures finança projectes de les distribuïdores angleses centrats en apropar-se a una economia baixa en emissions de carboni. Els dos dies següents, les empreses presentarien, com fan cada any, les experiències acumulades en els projectes que han rebut finançament.

Representants d’empreses de GEODE van explicar les seves experiències, entre elles:

-      El consumidor redueix el consum, o canvia el comportament no només per la instal·lació del comptador intel·ligent sinó per les campanyes que es facin per promocionar l’eficiència energètica
-      Els comptadors intel·ligents faciliten una relació més transparent entre el consumidor i els operadors del sistema elèctric.
-      Alguna empresa ja ofereix, a la seva pàgina web, una visió de l’estat de la xarxa elèctrica en base a la informació recollida dels comptadors
-      Hi ha clients que miren la corba de càrrega de casa dels seus pares per saber si tenen una activitat normal
-      També hi ha qui ho fa servir per saber si hi ha consum o tensió a la segona residència
-      L’empresa finesa Elenia Oy, fa públiques les seves inversions (en €) en un Google maps a la seva pàgina web, per poblacions, trams.....
-      La mateixa empresa, disposa de gràfiques de pèrdues per hora i zona.
-      Expliquen que com més avances en el món de la Smart Grid, més canvis es realitzen a les empreses per aprofitar el nou coneixement
-      El responsable de l’empresa de la regió de Salzburg planteja tres canvis que afecten el comportament dels consumidors, i la seva relació amb les elèctriques: Hi ha un canvi econòmic, un canvi tecnològic, i un canvi social, essent aquest últim el més important. La gent no confia en cap mena d’institució, augmenta el individualisme, i la voluntat de desconnectar-se de tot: de la política, de la societat, i de la xarxa elèctrica entre altres.

2-   LCNF

Dia 13 de Novembre
 -      Primer bloc
o   Energy Storage (MB)
L’associació LCN Fund ha creat un fòrum dels i per els DSO per compartir coneixements, instal·lacions i problemes sorgits de les instal·lacions pilot d’emmagatzematge d’energia per tal se buscar una maximització de l’eficiència d’aquesta tecnologia a nivell nacional. Així com la implicació dels DSO en aquesta sol·lució energètica, fent públics els seus objectius futurs fins el 2020 d’instal·lacions d’aquesta tecnologia, Ja que es preveu una eina molt útil per tal d’assegurar el subministrament elèctric.
Han compartit les experiències i el coneixement, sobretot per, garantir un desplegament de la tecnologia de forma segura. Acabant obtinguen una guia d’operacions per garantir la seguretat en la instal·lació i actuacions posteriors.
Principals problemes trobats:
-          Falta de coneixements en corrent continu
-          Dissipació del calor (sorolls dels ventiladors)
-          Harmònics introduïts a la xarxa
Amb aquesta tecnologia esperen donar resposta als pics de demanda de consum, així com als pics de generació renovable. També utilitzar-la de forma portàtil com a substitut dels grups electrògens, o com a possibilitat de mantenir el subministrament en punts amb restriccions tècniques de la capacitat de la xarxa.

o   Networking Monitoring Solutions (RG)
La finalitat d’aquest tema va ser el d’aconseguir una millor comprensió sobre la xarxa de B.T. i la seva capacitat de manera que s’han instal·lat equips sensors a mes de 200CC.TT. on el producte estrella va ser la presentació dels resultat d’un “smart cable joint” per fer les mesures de tensió i corrent. 
El conjunt de les dades recollides s’està validat per la Universitat de Manchester per entendre millor el que és la capacitat disponible en una xarxa de B.T. per integrar de forma endreçada VE, microgeneració, Bombes de calor. 
Els resultat mostren com impacten aquestes solucions sobre la reducció de CO2

o   Customer Behaviours (SM)
 Fins ara es pensava que hi havia una relació directa entre el que es diu comportament del consumidor, i l’ús que fa de l’energia. Cal, però, tenir en compte els motius, els hàbits socials, i les capacitats dels consumidors per entendre l’ús que fan de l’energia. (no tothom és capaç de programar el rellotge horari d’una assecadora per tal que funcioni només de nit. Qui està acostumat a sopar i veure la tele, difícilment programarà electrodomèstics si el seu programa preferit ha començat...)
 Quan el consumidor canvia, sembla que el canvi és estable i a llarg termini
 La motivació més important per canviar el comportament és l’estalvi econòmic.
 Si un DSo perd el client de vista, si no el posa en el seu focus d’activitat i l’entén, difícilment optimitzarà les inversions.
A nivell social hi ha les rutines personals i familiars, el nivell socio-cultural i el nivell socio-econòmic que ens ajuden a entendre els consumidors.
Tècnicament és possible gestionar que no tots els vehicles elèctrics d’un veïnat carreguin alhora, o evitar que totes les assecadores funcionin al mateix temps, però socialment pot no ser acceptat

-      Segon bloc
o   Demand Side Response (MB)
Informen del consum en temps real als client que vulguin participar, per tal de demostrar que es possible baixar el seu consum només a través de l’educació energètica dels clients. (Demand Side management). El projecte no va donar resultats rellevants i el van abandonar aquest Agost 2012.
Amb l’experiència obtinguda han engegat el projecte flexitricity http://www.flexitricity.com/
Experimenten amb tecnologies d’emmagatzematge (bateries i cotxes elèctrics), per experimentar el comportament de la xarxa en el seu futur bidireccional. També esperen experimenten amb tarifes variables per a cada estació de l’any (4 tarifes) així com dispositius remots per els usuaris per millorar la gestió del seu consum. També es plantegen experimentar amb una especies de pagament per interrompibilitat  en clients domèstics, no interrompent el subministra, però si retribuint reduccions de demanda dels clients.

o   LV Network Management (RG)
La problemàtica associada amb els canvis de la demanda i la generació distribuïda estan identificat no obstant, no se sap és quan apareixen. Així que el objectius es basen  en desenvolupar eines de gestió que permetin optimitzar la problemàtica derivada.
 S’ha realitzat una mostra estadística significativa sobre la xarxa de B.T. de més de 120.000 línies, la gestió d’aquestes dades han de permetre desenvolupar la planificació i les eines de modelat i tècniques les qual han de ser claus per la gestió d’una xarxa complexa.

o   Commercial Mechanisms (SM)
Amb aquest títol es refereixen a les relacions entre Distribuïdors i clients amb instal·lacions de Generació Distribuïda

En una zona amb una xarxa sobrecarregada, s’ofereixen dos opcions als clients que volen connectar generació a la xarxa: pagar les modificacions necessàries o acceptar instruccions de desconnexió. Als clients els surt a compte la segona opció


Dia 14 de Novembre

-      Diversity of Customer Engagement
Va tenir una sola presentació, on el més rellevant va ser la presència d’un client que estava participant en una experiència on li finançaven part del cost d’instal·lar plaques solars, bomba de calor i bateries, que es gestionen per la distribuïdora, provocant un estalvi molt important i un elevat nivell de conscienciació.

Es va parlar molt de les bombes de calor instal·lades en edificis socials, amb lloguers baixos, i l’estalvi que representava pels propietaris.

-      Tercer bloc

o   Network Monitoring Data (MB)
Proves pilot amb sensors de captació de dades, centrats en balanços nets d’energia de CT’s així com de cadascuna de les seves sortides. Intentant fer extrapolacions de les dades obtingudes, per agregar els clients a partir d’una sèrie d’hàbits de consum atacar aquells perfils de clients que més consumeixen en les hores pic de demanda.
Big Data  -> VVV (Variety, Velocity, Volum)
Per tant creuen que els millors resultats es poden obtenir agrupar els que tenen varietats similars, per tal d’així reduir el volum de dades a analitzar, i extraient aquelles que et poden distorsionar els resultat introduint sorolls.
o   Stakeholder Engagement (SM)

Al torn de preguntes es va fer esment que l’únic stakeholder al que es va mencionar van ser els clients.

Resultats positius (estalvi mitjà del 10%) quan s’ofereixen tarifes TOU (Time of use, és a dir, per franges horàries que poden variar segons el preu de l’electricitat). Al client se l’informa com a mínim 24 hores abans

Quan es parla de comptadors intel·ligents amb els clients, rarament apareixen temes de privacitat de les dades o de salut (electromagnetisme)

La persona de la família que s’ha de comprometre amb l’estalvi és la que fa servir els electrodomèstics que consumeixen més energia. No serveis marit compromès , si no és qui posa la rentadora, el rentavaixelles...

o   Integration of DG (RG)
Tots el ponents convergeixen en trobar un equilibri eficaç sobre la generació respecte la càrrega per poder ser operada una xarxa de B.T. de forma eficient i segura, esdevenint-se aquesta com un factor clau en el sentit de que cada vegada la interactivitat serà major.
 La innovació depèn molt de les noves tecnologies en base a la quantitat gran de dades que es generen així dons la manera d’emmagatzemar i gestionar aquesta informació són claus per fer predicció sobre el comportament de la xarxa de B.T.
 És important involucrar a totes les parts implicades, des d’un propietari d’un park eòlic, fins al client final amb la finalitat que el potencial d’una xarxa intel·ligent esdevindrà com un domini més popular amb interessos que poden ser engrescador al formar part del “sistema”


 La Generació distribuïda s’està posicionant en una nivell sense precedents de manera que genera un gran repte pels distribuïdors basat en la gestió energètica de la seva xarxa.

dimecres, 20 de novembre del 2013

Generar electricitat amb la frenada d'un tren

El vehicles de tracció elèctrica, com són els trens, poden esdevenir el primer exemple sobre el concepte de prosumer, en aquest cas interactuant amb una xarxa elèctrica gràcies a les estacions de transformació reversibles.En el següent article d’ALSTOM hi ha una breu explicació i vídeo que mostra el comportament reversible d’una xarxa elèctrica.

Com a factor diferencial respecte altres experiments, aquest reforça que l'electricitat recuperada en la frenada d'un tren, s'aprofiti directament per un altre en moviment.

dimarts, 19 de novembre del 2013

Bateries de grafè ??

El següent enllaç es un article de la SCIENTIF REPORTS sobre la evolució del grafè com a solució emmagatzemament energia  basada en nano-tecnologia de manera que agafa rellevància com a base de futur per bateries electroquímiques.

Com a exemples del potencial són:

1-   La flexibilitat del material i


2-   Increment en la capacitat, que li permet ser un revulsiu a les limitacions actuals de les bateries pel VE. Amb aquesta tecnologia s’obtenen increments de capacitat de 3,5 vegades els actuals amb volums equivalent, així una vehicle que presenti una autonomia energètica de 150 km ja es capça d’arribar als 525 km. 

     Un vehicle elèctric que tingui una autonomia de 525 km, necessitarà punts de càrrega a la via pública?


dissabte, 16 de novembre del 2013

Bringing Intelligence to the grids

GEODE, l'associació de les distribuïdores elèctriques locals europees, ha presentat un inorme amb el títol "Bringing Intelligence to our grids",

que es pot descarregar o llegir en aquest enllaç.

El document parla dels reptes dels distribuïdors davant els canvis que es produiran en les formes de generar i consumir energia, tenin sempre l'obligació de garantir la qualitat del subministrament

Smart Metering for DUMMIES

Dos manuals per introduir els conceptes bàsics de Telegestió (Smart Metering) i les Xarxes Intel·ligents (Smart Grids), en un format amb força sentit de l'humor.

Els manuals els patrocina una empresa del sector de l'automatització


Aquest el podeu llegir i/o decarregar prement aquest enllaç

i l'altre,