dimecres, 30 de setembre de 2015

Infraestructures de telecomunicacions en entorns rurals


Si s'agafa la definició de xarxes intel·ligents (X.I.) com la integració dinàmica del desenvolupament d'enginyeria elèctrica i els avenços de les TIC dins del negoci d'energia elèctrica amb la finalitat obtenir una integració de les diferents parts implicades per obtenir una gestió eficient, concretament si s'aplica en els entorns urbans clarament, tenen unes característiques que les diferencien respecte de les xarxes rurals:

 • Xarxes que disposen de bucles elèctrics
 • Molta més potencia instal·lada
 • Molts més elements a connectar: de maniobra i sensorització
 • Distàncies més curtes entre els consums
 • Poca dispersió i poca penetració de la generació distribuïda (GD)
 • Més robustesa a l'entorn enfront inclemències

Clarament es pot observar que una X.I. rural és diferent. No obstant això, aquest fet esdevé com a clau per dissenyar aquestes X.I. que han de permetre als distribuïdors facilitar la integració de GD i emmagatzemament elèctric a una escala en què la seva gestió és molt més senzilla, com a conseqüència de:

 • La menor energia elèctrica que cal distribuir
 • Menor nombre de perifèrics a controlar però NO menys importants

Per altra banda i amb la finalitat de veure com han evolucionat les distribuïdores elèctriques i, concretament, centrant-se en l'acrònim DSO, es poden identificar que s'ha arribat a la tercera generació, així:

 • Distribution System Owner (com a empresa plenament vertical)
 • Distribution System Operator (com a operador del sistema de distribució elèctric)
 • Distribution System Optimazer (com a gestor eficient i intel·ligent energètic i col·laboratiu)

Aquí és on esdevenen clau les necessitats de les telecomunicacions per les X.I. en general i sense oblidar l'entorn rural.
Per altra banda, en el pla d'acció de Ginebra de la Cimera Mundial de la Societat de la Informació (CMSI), ja es va parlar dels objectius sobre el desenvolupament del mil·lenni per resoldre els problemes de connectivitat en les zones rurals disperses dels països en desenvolupament, amb l'objectiu de subministrar qualitat de vida en zones amb climes extrems.
Val a dir que les infraestructures de telecomunicacions sostenibles i rendibles en zones rural han de ser estudiades amb detall, fet que gràcies a l'obligació de fer el desplegament dels comptadors intel·ligents, ha donat peu a què les elèctriques tinguin la necessitat d'apostar per la construcció de infraestructures de telecomunicacions amb la finalitat de donar cobertura a la telegestió i convertir aquesta “certa obligació en una oportunitat d'innovació”.


A Espanya i concretament a Catalunya, hi ha diversos projectes en els que s'està treballant perquè les xarxes elèctriques esdevinguin intel·ligents. No obstant això, la realitat rural presenta certes analogies identificades en el pla d'acció de Ginebra, on cal destacar la realitat de tecnologia radio:

 • Els sistemes de xarxes mòbils estan definits per les zones urbanes i, a vegades, per les zones rurals concentrades

Per tant, cal fer front a problemes com ara:

 • La baixa densitat de població i dispersa
 • Poca motivació , un ARPU (Average Revenue Per User) baix
 • Accés al terreny dificultós
 • Més vulnerabilitat:
  • Incidències en els subministrament elèctric
  • Inclemències meteorològiques
  • Costosos operatius elevats

Aquí hi ha un factor comú que cal analitzar: Les elèctriques necessiten telecomunicacions per la gestió i optimització de les seves xarxes però, al mateix torn, les operadores de telecomunicacions necessiten xarxes d'energia per poder ser fiables.
Aquesta va ser una de les motivacions que va portar Estabanell Enegia a liderar el projecte Europeu del FP7 anomenat Smart Rural Grid, establint una forta col·laboració entre universitats catalanes, empreses de tecnologia i operador neutre de telecomunicacions, per acostar la tecnologia de telecomunicacions a les zones rurals, que estan patint un greuge respecte a les zones urbanes.
Cal treballar per evitar que d'aquí a deu anys es continuï parlant de què les zones urbanes gaudeixen d'increment de velocitat per accés d'alta capacitat, però que la cobertura rural no hagi augmentat.
És per això que el Col·legi d'Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de Catalunya (COETT) ha convidat Estabanell a participar en una taula de debat sobre infraestructures de telecomunicacions.


També ha estat reconeguda amb un accèssit a la innovació empresarial per aquest lideratge en la tecnologia per entorns rurals.Font: Ramon Gallart, responsable de xarxes intel·ligents d'Estabanell Energia

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Aquest és un blog amb moderador dels comentaris. Per tant, no apareixen immediatament