dijous, 25 de desembre de 2014

Els indicadors més típics per mesurar la qualitat d'energia

Hi ha diversos mètodes per classificar la gravetat d'una pertorbació elèctrica, no obstant, els indicadors més típics per mesurar les alteracions de qualitat d'energia s'enumeren i s'expliquen a continuació:
  1. Factor de distorsió
  2. Factor de cresta
  3. Notch
  4. Temps de recuperació
  5. Factor de desfasament
  6. Factor de potència total
  7. Factor k

1. Factor de distorsió
La relació entre el valor de l'arrel quadrada que conté harmònic amb el valor de l'arrel quadrada de la senyal fonamental, expressada com un percentatge de la fonamental. També, és conegut com la distorsió harmònica total i s'expressa segons la següent formulació:

Els indicadors més típics per mesurar la qualitat d'energia

On:
• Vh és el valor de voltatge RMS d'harmònics (o corrent) a una freqüència de n vegades la freqüència fonamental.
• V1 és la tensió RMS a freqüència fonamental actual.


Els indicadors més típics per mesurar la qualitat d'energia


Les formes alternatives pel factor de distorsió es donen com a percentatges del corrent de càrrega nominal de la tensió o de la demanda per al sistema en estudi, respecte del contingut harmònic de la tensió del sistema, o del corrent en ús de l'avaluació. Aquests es coneixen com la Total Harmonic Distoprsion (THDVn) i la Total Distorsion Demmand (TDD), que es defineix de la següent manera:


Els indicadors més típics per mesurar la qualitat d'energia

On:
• Vh és el valor RMS de la n-èsima component harmònic de la tensió
• Vn és el valor RMS de la tensió nominal fonamental
• Ih és el valor RMS de la n-èsima component harmònic del corrent
• IL és el corrent de càrrega màxima demanda, en general la demanda màxima mensual mitjana durant un període de 12 mesos

2. Factor de cresta
La relació del valor de pic d'una funció periòdica respecte el valor RMS. És a dir:

Els indicadors més típics per mesurar la qualitat d'energia

On:
• ypeak és el valor de pic d'una funció periòdica
• yrms és el valor RMS de la funció


Els indicadors més típics per mesurar la qualitat d'energia


A causa de les tensions i corrents del sistema de potència les quals, són nominalment sinusoïdal, el factor de cresta nominal d'aquests seria √2.


3. Notch
Correspon a un forat en el voltatge del sistema d'energia (o corrent), segons es mostra a la figura que segueix:

Els indicadors més típics per mesurar la qualitat d'energia

L’expressió que defineix el Notch o forat ve donada segons:

Els indicadors més típics per mesurar la qualitat d'energia
On:
• An és l'àrea de forat en volts-microsegons
• t és la durada de temps del forat en microsegons
• d és la profunditat del forat en volts

4. Temps de Recuperació
Aquest és el temps necessari perquè la tensió o corrent de sortida necessita per tornar a un valor, dins dels valors de tolerància segons regulació, després d'un tall en el subministrament.

Els indicadors més típics per mesurar la qualitat d'energia

5. Factor de potència
La relació de la potència activa de l'ona fonamental en watts, respecte de la potència aparent de l'ona fonamental, en volts-amperes. Aquesta és la definició tradicional de factor de potència:

Els indicadors més típics per mesurar la qualitat d'energia

6. Factor de potència total
La relació de la potència total d'entrada, en watts, respecte de l'entrada total de volts-amperes. En aquest cas, inclou els efectes dels harmònics.

Els indicadors més típics per mesurar la qualitat d'energia


7. Factor K
És una mesura de la capacitat d'un transformador per alimentar càrregues no sinusoïdals. El factor K es defineix:

Els indicadors més típics per mesurar la qualitat d'energia

On:
• Ih és el component harmònic en h vegades la freqüència fonamental
• h és l'ordre harmònic de Ih en múltiples de la freqüència fonamental
• hmax és el harmònic de màxim ordre present


Font: Electrical Engeneering

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Aquest és un blog amb moderador dels comentaris. Per tant, no apareixen immediatament