divendres, 21 de juliol de 2017

Els diferents tipus de radars que hi ha a les carreteres espanyoles

Els radars són una mesura adoptada per les administracions competents per intentar controlar la velocitat a la qual circulen els vehicles. Tant la DGT com les diferents administracions autonòmiques que tenen les competències de la vigilància del trànsit situen els radars en aquells punts que consideren claus. Però ¿quants tipus de radars hi ha?

Els diferents tipus de radars que hi ha a les carreteres espanyoles

El primer que hem de tenir en compte és que un radar implica que hi ha un cinemòmetre. Així es coneix l'aparell encarregat de mesurar la velocitat dels vehicles que circulen per les carreteres. Aquests cinemòmetres estan obligats a passar les seves revisions (una espècie d'ITV) i han de tenir la seva corresponent homologació i autorització del Ministeri d'Indústria.

Tipus de radars a carretera i a la ciutat
Fonamentalment, els radars es poden dividir en radars fixos, aquells que estan sempre en la mateixa ubicació, i radars mòbils, generalment situats en vehicles que canvien de lloc. Però aquesta segmentació compta al seu torn amb subdivisions. Vegem-ho.

Radars fixos

Els diferents tipus de radars que hi ha a les carreteres espanyoles

Dins dels fixos, hi ha els radars de cabina, una mena de caixa tancada al costat de la vorera en la qual es col·loca el radar. Se solen situar en carreteres d'un o dos carrils com a màxim.
Els radars de pòrtic s'anomenen així perquè se situen en els pòrtics que, generalment, s'utilitzen per a panells informatius de la DGT. Se sol emprar un radar per cada carril. En general, les administracions avisen amb antelació, tres o quatre quilòmetres abans d'arribar al punt exacte, que es passarà per un d'aquests punts on hi ha un radar fix.
Finalment, ens trobem amb els radars de tram. En aquest cas no es mesura la velocitat a la qual es passa per un punt, sinó més aviat en un recorregut entre dos punts. Això permet al conductor de superar en un moment concret la velocitat de la via i no passarà res si després compensa circulant més lent de la velocitat màxima durant un altre instant.

Radars mòbils
Paral·lelament, l'habitual és que el radar mòbil se situï en un vehicle, generalment un automòbil o una furgoneta. Això permet que els radars no es troben ubicats sempre en els mateixos punts, el que evita que sigui més previsible. Aquests vehicles solen estar aturats al marge de la carretera, on volen mesurar la velocitat dels vehicles.

Els diferents tipus de radars que hi ha a les carreteres espanyoles

Per la seva banda, el conegut com Pegasus és un helicòpter. En el seu interior incorpora potents càmeres i un software capaç de controlar la velocitat dels vehicles amb gran precisió. Compten amb dues càmeres: una panoràmica per detectar la velocitat a la qual circula el vehicle i una altra per llegir la matrícula del vehicle. L'helicòpter es pot situar fins a un quilòmetre de distància del vehicle en línia recta i a una altura de 300 metres.
Finalment, tenim els radars de trípode que, habitualment, es camuflen i utilitzen millor en zones urbanes. En general, se situen en un punt durant un breu període de temps i després es retiren per portar-los a un altre diferent.

No són radars, però també posen multes
Hi un altre tipus de dispositius que, tot i que no mesuren la velocitat, i per tant no poden considerar-se estrictament radars, també posen multes. Es tracta d'un escàner o una càmera que realitza una foto en un moment concret. Anem a veure'n alguns:

1. Càmeres en semàfors que realitzen una foto quan el semàfor s'ha posat en vermell. Es col·loquen en algunes ciutats per evitar que els conductors facin cas omís als mateixos. Són molt efectius i poden estar anunciats per l'Ajuntament responsable o no.

2. Escàner en carreteres, en general autopistes. Es tracta d'un escàner OCR, (Optical Character Recognition), que llegeix les matrícules dels vehicles que han circulat per la via. Després es compara amb la base de dades de la DGT per comprovar que circulen amb l'assegurança obligatòria o tenen la ITV passada. En cas contrari s'emet la corresponent sanció.

3. Podríem afegir el conegut com Wally o Google Car de la Policia. Es tracta d'un vehicle equipat amb diverses càmeres a l'exterior, a l'estil de Google Car. Van circulant pels carrers de la ciutat i prenen fotografies per sancionar aquells vehicles aturats en doble fila en vies principals de la ciutat.

4. Aquí també es podria afegir el radar de cinturó i d'ús de telèfon mòbil. Es tracta d'una càmera que és capaç de reconèixer si un conductor té o no posat el cinturó de seguretat o si va manipulant un telèfon mòbil a la vegada que condueix. En el cas del radar de cinturó també pot multar l'acompanyant si no el porta posat o té una postura incorrecta, com podria ser els peus sobre el quadre de comandament.

Els diferents tipus de radars que hi ha a les carreteres espanyoles

La tecnologia dels radars està en constant evolució. Cada vegada són més precisos i el marge d'error amb el qual treballen més ajustat. Per això és més important poder anticipar com a conductors el pas per algun d'aquests punts.

Font: MyCoyote / iStock


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Aquest és un blog amb moderador dels comentaris. Per tant, no apareixen immediatament