dilluns, 7 de juliol de 2014

Gasificador de fusta.

Sota el concepte de cura ambiental, el procés de gasificació de biomassa es projecta com una de les alternatives per a la generació d'energia de major acceptació i amb excel·lents beneficis en el futur. La matèria forestal esdevé en un dels recursos més importants per tenir la indústria en generació.
La gasificació de fusta és un procés pirolític optimitzat mitjançant el qual una matèria sòlida o líquida amb un alt contingut de carboni, es transformada mitjançant la seva combustió en una barreja gasosa combustible amb la finalitat d'obtenir una gas semblant a altres gasos convencional, com poden ser el gas propà o gas metà.
En el procés, la fusta es introduïda en un forn tancat en el qual pasa per tres etapes:
- Etapa d'assecat: Es redueix el grau d'humitat que no ha de ser superior al 20%
- Etapa de piròlisi: La fusta pràcticament es cremada lentament a altes temperatures
- Etapa de transformació: Procés que es du a terme en el con de combustió assolint temperatures que estan compreses entre 1000º C i 2000º C
En aquest darrer pas, es quan la fusta pateix la reducció o gasificació.
Com a resultat s'obté un gas anomenant manufacturat, produït o pobre conformat per carboni, oxigen, hidrogen i metà el qual, es expulsat pel reactor cap el sistema de refredament i neteja passant pels filtres format per diferent materials per acabar en una planta de combustió interna on acaba generant-se l'energia elèctrica.
La principal diferència amb altres processos que aprofiten la biomassa, és que la gasificació es controla en presencia de l'oxígen que afavorirà la reducció de la matèria orgànica.
La gasificació no es un procés de producció de biogàs, el qual es genera mitjançant la fermentació de matèria orgànica.
Una avantatge és que per la seva implementació, la infraestructura és senzilla i de fàcil operació, manteniment i muntatge.
 
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Aquest és un blog amb moderador dels comentaris. Per tant, no apareixen immediatament