dissabte, 12 de juliol de 2014

Rehabilitació d'habitatges i sostenibilitatAvantatges afegits de rehabilitar l'habitatgeLa rehabilitació d'edificis per fer-los més eficients energèticament suposa reduir la despesa en electricitat i altres fonts d'energia i gaudir d'un major confort a la nostra llar o centre de treball. És, a més, un avanç en sostenibilitat ambiental i una esperança per canviar el model productiu dels últims anys.Són molt conegudes i han estat llargament explicades en multitud d'estudis i documents els avantatges directes de la rehabilitació d'edificis buscant l'eficiència energètica amb els avantatges addicionals que suposa.Esquemàticament, les conseqüències directes es basen en aquesta relació: es consumeix menys energia per un ús més eficient, per la qual cosa necessita comprar menys i importar menys de l'estranger. Això suposa:

- Estalvi en la factura de la llum (i altres fonts d'energia) de les llars i les empreses.

- Millora de la productivitat de les empreses i l'estalvi de les famílies, que han de destinar una menor part del pressupost a l'energia. 

- Reducció de la dependència energètica de l'exterior. 

Més enllà d'aquests beneficis directes seguidametn s'exposen un recull d'avantatges addicionals que suposa rehabilitar els habitatges per fer-les més eficients energèticament 


AVANTATGES AFEGITS

La rehabilitació d'habitatges no només millora l'eficiència energètica i estalvia diners en electricitat a les famílies i empreses, sinó que té una sèrie d'avantatges afegits que la fan molt atractiva. Entre elles, la millora de la qualitat de vida dels usuaris, l'augment del valor del seu immoble o el suport a un sector econòmic en augment.


CONFORT ACÚSTIC

En tractar els murs, terres, cobertes i finestres de l'edifici no només s'aconsegueix aïllar la temperatura per conservar millor la climatització interior, sinó que també millora l'aïllament dels sorolls. És a dir, s'escoltarà menys els cotxes i les veus de l'exterior i es podrà  viure més tranquil sense la música o la televisió del veí.


CONFORT TÈRMIC

Si un edifici està ben condicionat es redueixen les incomoditats relacionades amb l'excés de fred o de calor, així com les que tenen a veure amb la humitat. Que les condicions de l'entorn siguin favorables a les activitats que desenvolupem a l'edifici (ja sigui treballar, veure la televisió o dormir) no deixa de ser un plaer i una clau del benestar.


QUALITAT DE L'AIRE

Una bona rehabilitació de l'habitatge no només es queda en l'aïllament, sinó que hi ha nombrosos elements que la milloren. Entre ells, els dirigits a proporcionar un aire de millor qualitat i que reforcen la ventilació, expulsant l'aire saturat de l'interior. Aire net, i, amb alguns d'aquests sistemes, filtrats, el que és molt avantatjós pels al·lèrgics.


APROFITAMENT DE LLUM NATURAL

Pràcticament ineludible en una rehabilitació és buscar aprofitar la llum natural amb diferents reformes i elements. Amb això no només s'estalvia electricitat en la il·luminació i aprofitar la calor del sol, sinó que també hi han avantatges per a la salut que té la llum natural. 


IL·LUMINACIÓ ADEQUADA

També definit com confort visual. Senzillament, que la llum disponible sigui l'adequada a la funció de cada estada i horaris d'ús de la casa, aconseguint una luminància òptima per a les activitats de la llar. No és el mateix treballar davant d'un ordinador (brillantors, contrastos ...) que planxar o veure tranquil·lament una pel·lícula al sofà, de manera que la llum adequada per a cadascuna d'aquestes accions és molt diferent. Una rehabilitació que el tingui en compte no només estalvia energia utilitzant la il·luminació justa a cada habitació, sinó que també fa més agradable la casa.


REVALORACIÓ DEL PREU DE L'IMMOBLE

És el que s'està denominant com "plusvàlua verda", i tot i que encara no és un concepte molt popular a Espanya, previsiblement ho serà en no massa temps. Ve a referir a l'increment del preu de les propietats energèticament eficients. L'objectiu no és per a res tornar a un model de creixement basat únicament en l'especulació amb l'habitatge, sinó que aquest argument se centra en la pura lògica: si costa menys viure en una casa, aquesta serà més interessant per a un futur comprador que una altra més malgastadora d'energia, i per tant més costosa.


REDUCCIÓ DEL COST DE L'ENERGIA, EN GENERAL

En reduir la demanda, hi ha més oferta no coberta, de manera que si el sistema de mercat funcionés bé en el sector de l'energia, els kW haurien de ser més barats per a tothom. Almenys aquesta és la teoria. 


BENEFICIS MEDIAMBIENTALS I SOCIALS


La reducció d'emissions de CO2 i el que s'eviti part de la contaminació relacionada amb l'extracció, transport i combustió d'energia no només suposa un ajuda el planeta, sinó que també redueix el perills per a la salut derivats, per exemple, de la contaminació de l'aire. Això suposa al seu torn un estalvi en despeses sanitàries per als sistemes de salut. 


REDUCCIÓ DE LES INVERSIONS RELACIONADES AMB EL SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA

En aquest cas el concepte fa referència al fet que es gasta menys en aquestes infraestructures necessàries per proveir la ingent quantitat d'energia que importem. Si es redueix aquesta quantitat, també serà possible reduir el grau de les grans infraestructures que  subministren aquesta energia.


CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

El sector de la rehabilitació, que pot suposar una font d'ocupació estable per a desenes de milers de treballadors relacionats amb l'edificació.

Això genera ocupació local (és un sector que es caracteritza per un gran nombre de petites empreses locals) i innovació. El que sigui, a més, un sector poc explotat a Espanya en comparació amb altres països europeus augmenta el seu potencial de creixement en les pròximes dècades.


ATENCIÓ A LA POBRESA ENERGÈTICA

La pobresa energètica fa referència a la situació d'aquelles famílies que han de dedicar una part excessiva del seu pressupost a mantenir unes condicions mínimes de confort a l'interior de l'habitatge, o, en els casos més acusats, directament a la incapacitat de satisfer energèticament les necessitats bàsiques. Segons alguns informes , més del 10% de les llars espanyoles pateixen aquesta situació. Això porta a temperatures inadequades a l'interior dels habitatges que poden tenir conseqüències greus sobre la salut, sobretot de gent gran i nens.

Si bé és cert que precisament aquestes famílies tindrien molt difícil afrontar una rehabilitació de l'habitatge per fer-la més eficient, a nivell social sembla una necessitat de primer ordre atendre aquest problema, per al que l'incentiu i les mesures relacionades amb la rehabilitació per part de institucions públiques podrien suposar una solució.


Si als avantatges directes i indirectes de la rehabilitació d'edificis per fer-los més eficients i confortables se li afegeixen  les possibilitats que ens ofereixen les energies alternatives , l'efecte es multiplica. Sobretot perquè no només es redueix el consum, sinó que també es fa l'edifici més adequat per poder instal·lar dispositius d'energia sostenible que ens portin a produir la nostra pròpia energia. Suposaria augmentar la inversió inicial de la reforma, però també creixeria directament l'estalvi mensual.


No obstant això, no és fàcil fer enlairar un sector de tal envergadura com el de la rehabilitació, pel que sembla gairebé necessari que es donin incentius a través de subvenció pública i finançament a baix interès, a més del foment d'una cultura de la rehabilitació i , sobretot, un canvi normatiu que la estimuli.

Els beneficis són,  àmpliament mereixedors de l'esforç, sobretot per a alguna cosa que suposaria tants avantatges per al conjunt de la població. És qüestió de voluntat política, d'inversió empresarial i de conscienciació ciutadana. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Aquest és un blog amb moderador dels comentaris. Per tant, no apareixen immediatament